Centre d'Estudis Granollers prepara per a la Selectivitat i l'accés a cicles formatius

Centre d'Estudis Granollers és una acadèmia dedicada a preparar els alumnes a les proves d’accés a cicle formatiu mitjà i superior, universitat per a majors de 25 i 45 anys, graduat de l’ESO, selectivitat de cicles formatius i la selectivitat de batxillerat. Els nostres 20 anys d’experiència ens han demostrat que el reforç escolar és un fenomen cada vegada més present a la nostra societat estudiantil, i per això ens hem especialitzat en estratègies pedagògiques per ajudar l’alumne a resoldre les seves dificultats cognitives que dificulten el seu aprenentatge i la possibilitat d’un seguiment òptim durant tot el curs.

Donem importància al fet que el reforç escolar requereix ser executat per professionals qualificats i preparats específicament per a aquesta tasca, només així es pot donar garantia d’èxit.

Edicions locals