Pensions d’invalidesa i viduïtat per Covid-19. Quina contingència correspon?

Aparador

Pensions d’invalidesa i viduïtat per Covid-19. Quina contingència correspon?
Pensions d’invalidesa i viduïtat per Covid-19. Quina contingència correspon?

L’arribada coronavirus ens ha desestabilitzat, sobretot perquè al ser desconegut i propagar-se tan ràpidament ha fet prendre mesures excepcionals per intentar pal·liar els efectes que té sobre la salut (malalties greus, invalidants o fins i tot la mort). En aquest context tan nou toca analitzar en quin tipus de contingència caldria englobar les prestacions que es derivin d’aquesta pandèmia.

Totes les prestacions de la Seguretat Social es poden englobar en quatre contingències: accident de treball, malaltia professional, accident no laboral o malaltia comuna. De la contingència que s’apliqui, se’n poden generar molts beneficis o perjudicis per a la persona afectada. En tots els casos és imprescindible estar afiliat/da a la Seguretat Social i estar en situació d’alta o assimilat/da a l’alta.

La diferència està en què en els tres primers supòsits no es necessita un període de carència, i en canvi per la malaltia comuna sí, i aquest període va en funció de l’edat. I és per aquest motiu que els advocats que ens dediquem a defensar les persones treballadores plantegem qüestions com aconseguir que es reconegui com a accident de treball, malaltia professional o accident no laboral les afectacions per la Covid-19.

D’entrada, qualsevol persona treballadora que demostri que ha estat infectada al seu lloc de treball podrà gaudir de la prestació com a accident de treball. Però el col·lectiu que ens interessa és tota la resta de població, activa o en situació d’atur que, per diferents motius, no han cotitzat el temps necessari per tenir dret a una pensió i que durant aquests dies han estat contagiats pel virus i estant patint una patologia greu o la mort de la parella. Podríem justificar que la infecció per Covid-19 és un accident no laboral i que es cobri una pensió d’invalidesa o viduïtat? Com a especialista en Seguretat Social considero que sí.

En primer lloc perquè aquesta no és malaltia comuna: els efectes d’aquest virus són imprevisibles, no hi ha tractament i els malalts no han pogut ser atesos amb tots els mitjans ni coneixements suficients. I en segon lloc, per la interpretació que fan els tribunals, com el TSJC, del concepte d’accident no laboral: «la reacció del cos a un virus que no era previsible ni probable, i la malaltia conseqüent no va ser producte d’un procés d’alteració de la salut lent i degeneratiu previsible, sinó que es va expressar de forma imprevista i danyós».

No sabem com evolucionarà la situació, i potser quan tinguem vacuna o tractament caldrà acceptar que la invalidesa per Covid-19 és per malaltia comuna, però fora del marc excepcional i sota uns paràmetres de previsibilitat.

Jaume Cortés
Advocat de Col·lectiu Ronda Granollers

Pl. Josep M. Folch i Torres, 12, 1r C
Tel.: 93 870 87 42 · Fax: 93 860 01 66
www.cronda.coop

Edicions locals