Tens més de 45 anys: com adaptar-te al nou mercat laboral

Aparador

Tens més de 45 anys: com adaptar-te al nou mercat laboral
Tens més de 45 anys: com adaptar-te al nou mercat laboral

Les persones de més de 45 anys que no estan treballant i busquen feina o estan en un ERTO/ERO sense perspectiva de tornar a l’empresa es troben al marge del mercat laboral, ja sigui per la part tècnica de la professió (si no s’han anat reciclant amb formació continua) com per la part psicològica; l’edat pot o no ser un handicap, però el més important és no arribar a un bloqueig per la necessitat i la falta d’activitat. 

Per gestionar la reincorporació laboral, cal realitzar una revisió de la tendència del sector de treball segons el perfil professional del candidat/a. Seguidament, cal fer una anàlisi realista del treballador/a a nivell laboral i curricular. Revisar la trajectòria professional, l’experiència i la formació, com també l’aptitud (coneixements i habilitats) i l’actitud (competències i predisposició).

A continuació, cal buscar les oportunitats laborals i les opcions professionals, segons els objectius a projectar, per reorientar la cerca de treball. Tot lloc de treball es defineix per unes funcions i requisits, cal adaptar les capacitats i considerar el bagatge de la persona a la categoria laboral, per orientar el seu talent i recuperar l’autoestima.

En l’assessorament i l’acompanyament es defineix el pla de formació (hi ha opcions gratuïtes de cursos subvencionats) com el reciclatge en noves tecnologies (un punt important a treballar per cercar feina). I, també, es revisa el currículum com la carta de presentació, s’aprèn a gestionar una entrevista i es mostra on trobar canals de feina per localitzar les ofertes de treball adients.

Helpoint Serveis
Consultoria de Recursos Humans
Tel. 93 170 21 90
Horari de dilluns a divendres de 9 a 17 h
www.helpointserveis.com · info@helpointserveis.com

Edicions locals