Comunicació efectiva a l'empresa

Helpoint Serveis, consultoria en recursos humans

Aparador

Comunicació efectiva a l'empresa
Comunicació efectiva a l'empresa

La comunicació amb l'ús efectiu de la intel·ligència emocional, l'empatia i l'assertivitat és essencial en una organització.

Amb els treballadors, la comunicació interna ha de ser eficaç (per entendre l’objectiu del transmès) i eficient (per captar el missatge adequadament), ja que ajuda a mantenir les relacions, a generar i compartir informació com a detectar i resoldre conflictes.

Empresarialment, la comunicació es treballa en base a l’organigrama i de forma directa amb el departament de personal. El més important és la benvinguda del treballador, oferir un manual que contingui tota la informació necessària; des de la cultura i identitat corporativa (missió, visió i valors), fins a la documentació laboral.

A més, cal desenvolupar un pla d’acollida que contingui la fitxa del lloc de treball, perquè el treballador sàpiga què ha de fer i què s’espera d’ell. Així mateix, se li ha d’explicar els procediments com la forma de treballar i presentar les persones amb les quals tindrà relació.

Comunicar periòdicament permet conèixer el clima social, orientar i formar; ja sigui documentalment o amb reunions. Aquest diàleg enforteix el compromís, la confiança, la fidelització i la motivació dels treballadors a l’empresa; i, a més, evita la rumorologia.

Mentrestant, la comunicació externa amb els clients i proveïdors s’ha de gestionar mitjançant un pla de comunicació estratègica, inclusiva i corporativa. Les eines més utilitzades són les notes de premsa o comunicats, la publicitat, la web corporativa, els blogs, les xarxes socials, els butlletins digitals, etc.

Helpoint Serveis
Consultoria de Recursos Humans
Tel. 93 170 21 90
Horari de dilluns a divendres de 9 a 17 h
info@helpointserveis.com
www.helpointserveis.com

Edicions locals