“Tens menys de 30 anys: com enfocar la teva trajectòria professional”

Helpoint Serveis, consultoria en recursos humans

Aparador

 “Tens menys de 30 anys: com enfocar la teva trajectòria professional”
“Tens menys de 30 anys: com enfocar la teva trajectòria professional”

L’accés dels menors de 30 anys al món laboral s’ha d’orientar professionalment en base a: la formació, les qualitats, els interessos i les habilitats de les persones per adquirir experiència. Essent els pilars per accedir a una feina: mostrar una actitud activa i positiva, ser constant i disposar de capacitats d’aprenentatge.

Per accedir a una oferta de feina cal un currículum i una carta de presentació focalitzada a les fortaleses, debilitats, interessos i objectius professionals; amb una redacció proactiva per transmetre les potencialitats individuals.

Si la persona té un clar objectiu professional a assolir i un ofici definit, el plantejament és: analitzar els requisits del lloc de treball per adquirir els coneixements necessaris i buscar una empresa per posar la teoria en pràctica; amb la perspectiva d’aprendre, adquirir experiència i consolidar la sortida laboral.

Però, si no es té clara la professió l’alternativa és incorporar-se al mercat a partir d’empreses de selecció, serveis d’ocupació o empreses treball temporal. Buscar ofertes de feina amb tasques i funcions de treball compatibles amb les motivacions i competències de la persona.

I en el cas de disposar d’una carrera universitària una opció és treballar a l’estranger per consolidar la qualificació professional; amb programes o Erasmus. Així mateix, l’emprenedoria com a via d’autoocupació és una possibilitat si es té una idea de negoci.

Helpoint Serveis
Consultoria de Recursos Humans
Tel. 93 170 21 90
Horari de dilluns a divendres de 9 a 17 h
www.helpointserveis.com · info@helpointserveis.com

Edicions locals