Com retenir el talent a les empreses

Helpoint Serveis, consultoria en recursos humans

Aparador

Com retenir el talent a les empreses
Com retenir el talent a les empreses

El talent a les empreses és un dels punts claus pel bon funcionament del negoci. Els directius i gerents han d’identificar els treballadors amb més vàlua professional i retenir-los, tant per la productivitat laboral que aporten com per la competitivitat empresarial que generen.

Els responsables han d’adaptar el seu rol i s’han de formar en la gestió de persones com en lideratge d’equips, doncs el model de direcció ha fet un canvi significatiu. Cal promoure una comunicació participativa i fluida per crear un entorn de treball on aprendre, participar, idear i crear propostes de millora conjuntes. Han d’escoltar i motivar a les persones, orientar-les i adaptar les seves funcions a l’organització.

L’objectiu és crear en els treballadors un sentiment de pertinença a l’empresa. S’ha de reduir la distància amb la direcció, mostrant-se transparents en les decisions i en les activitats per fomentar un entorn sociolaboral de col·laboració. Les habilitats i estratègies en els equips promouen un bon clima de treball, fet que reverteix en les relacions dels treballadors com en la consecució de les fites periòdiques i en la potenciació dels compromisos pels projectes empresarials.

Per retindre el talent s’ha d’enfortir la visió estratègica de negoci, fidelitzar els treballadors generant una carrera professional d’acord al perfil professional, crear reptes i reconèixer els assoliments com la implicació laboral; invertir en el capital humà és una aposta segura.

Helpoint Serveis
Consultoria de Recursos Humans
Tel. 93 170 21 90
Horari de dilluns a divendres de 9 a 17 h
www.helpointserveis.com · info@helpointserveis.com

Edicions locals