El currículum, aspectes a tenir en compte

Helpoint Serveis, consultoria en recursos humans

Aparador

El currículum, aspectes a tenir en compte
El currículum, aspectes a tenir en compte

El currículum és el primer document que l’empresa rep del candidat/a, motiu pel qual cal posar especial èmfasi tant en el contingut com en l’estructura per una lectura àgil, directa i atractiva.

Les dades personals: nom i cognoms, telèfon, correu electrònic i població de residència són essencials. La fotografia és opcional, però si s’hi inclou, ha de ser una imatge de qualitat i professional.

L’apartat de la formació cal distribuir-la entre: reglada (s’assenyala la titulació més elevada amb nom i especialitat, centre i any de finalització) i complementària (amb els cursos i/o carnets, hores, centre i any de realització).

En l’espai dels idiomes com de coneixements d’informàtica s’ha d’especificar el nivell de domini, podent incloure els cursos relacionats.

Mentre que, en l’experiència laboral es detalla la trajectòria professional indicant: lloc de treball o ocupació, localitat, temps i funcions (amb la descripció de la feina, les tasques desenvolupades i la metodologia o equips de treball); siguin amb contracte, de pràctiques o per voluntariat.

En el darrer bloc s’incorporen les altres dades: el permís de conduir i la disposició de vehicle, la disponibilitat horària i/o geogràfica, les aficions com les competències (capacitats, habilitats i actituds).

Segons la vida laboral o el perfil professional de cada persona es ressalta un aspecte o altre, inclòs un apartat primer o ometent un altre. L’habitual és fer el currículum cronològic, ordenant la informació de més a menys recent, però també s’ha de valorar el funcional o per competències.

Helpoint Serveis
Consultoria de Recursos Humans
Tel. 93 170 21 90
Horari de dilluns a divendres de 9 a 17 h
www.helpointserveis.com · info@helpointserveis.com

Edicions locals