Frau en els ERTO per força major: perjudici per als treballadors/es i la seguretat social

Si un ERTO acaba anul·lat, els treballadors poden reclamar la diferència entre el que van cobrar d’atur i el que haurien cobrat si haguessin treballat

Aparador

Frau en els ERTO per força major: perjudici per als treballadors/es i la seguretat social
Frau en els ERTO per força major: perjudici per als treballadors/es i la seguretat social

El Ministeri de Treball ha anunciat una intensa campanya de revisió de molts dels ERTO presentats per empreses durant el període d’alarma per tal de detectar possibles casos de frau. En aquest sentit, Inspecció de Treball, que serà l’organisme encarregat de fer aquesta revisió, ja ha anunciat que aprecia indicis de frau en els ERTO presentats per més de 20.000 empreses.

Existeixen diferents pràctiques il·legals relacionades amb els ERTO com ara, per exemple, obligar a treballar malgrat que la persona està afectada per una suspensió de contracte o incomplir amb l’obligació de negociar amb els representants dels treballadors en aquells casos en què és preceptiu fer-ho.

Però, sens dubte, un dels supòsits que atraurà més l’atenció de la Inspecció de Treball seran els ERTO sol·licitats per causa de força major durant el període d’estat d’alarma i que permetien els empresaris no tan sols deixar d’abonar els salaris dels treballadors amb el contracte suspès, sinó també estalviar-se el pagament de les cotitzacions socials.

Aquests ERTO requereixen autorització prèvia, però a conseqüència de l’allau de sol·licituds presentades, la majoria es van aprovar per silenci administratiu. És a dir, senzillament perquè l’administració no va tenir ocasió d’avaluar l’existència de causa dins el breu període establert. I aquesta és la raó per la qual ara Inspecció de Treball els vol revisar. Per evitar que hi hagi empreses que s’aprofitin d’aquesta situació.

Evidentment, la Covid-19 ha afectat el funcionament i els resultats de moltes empreses. Però això no significa que es poguessin acollir a la possibilitat de fer un ERTO per causa de força major. Perquè la «causa major» és la impossibilitat de prosseguir l’activitat, encara que fos assumint pèrdues. Vendre menys o perdre clients pot ser causa per fer un ERTO, però no pas per força major.

I aquesta forma de procedir ha perjudicat, i molt, un gran nombre de treballadors/es i els recursos públics. Els que han tingut la sort de percebre a temps la prestació d’atur, han vist reduïts els seus ingressos com a mínim un 30%. En molts casos, després de patir mesos sencers sense ingressos i afrontant tota mena de penalitats.

Aquests treballadors han de saber que si l’ERTO de la seva empresa acaba sent anul·lat, tindran dret a reclamar la diferència entre el que van cobrar d’atur i el que haurien cobrat si haguessin treballat, sense cap obligació de recuperar les hores.

Oriol Pintos
Advocat de Col·lectiu Ronda Granollers

Pl. Josep M. Folch i Torres, 12, 1r C
Tel.: 93 870 87 42 · Fax: 93 860 01 66
www.cronda.coop

Edicions locals