Passos per transformar digitalment l'empresa

Helpoint Serveis, consultoria en recursos humans

Aparador

Passos per transformar digitalment l'empresa
Passos per transformar digitalment l'empresa

Són molts els sectors i els tipus de mercat en els quals treballen les empreses i la realitat actual ens orienta a la transformació digital, independentment de la línia de negoci.

Cal enfocar les organitzacions a les noves tecnologies per millorar la productivitat i la competitivitat. Les empreses dubten per la desconeixença i els canvis constants que envolten la gestió. La clau és sortir de la zona de confort i renovar els processos empresarials, prenent consciència de l’evolució.

Els primers passos per avançar són:

La base tecnològica és disposar externament d’un espai web que mostri els productes i serveis, i internament tenir una bona base de dades (CRM) amb la informació de l’empresa. Més endavant ja es creixerà en reconeixement de marca, amb presència online i a les xarxes socials; segons el públic objectiu per l’accés als clients.

Les persones de l’equip de treball que formen l’empresa han de disposar de competències tecnològiques, amb una clara orientació al client i una comunicació efectiva.

La cultura de l’empresa s’ha d’orientar a la innovació i al desenvolupament de marca, per involucrar amb procediments corporatius a tots els departaments.

L’objectiu empresarial ha de ser treballar contínuament amb una visió estratègica, per crear millores en aquest entorn incert.

Com a continuació, cal dissenyar un projecte que englobi el cicle del client, un sistema d’indicadors per mesurar els resultats, un pla d’acció per resoldre les possibles desviacions i crear una planificació amb trajectòria de futur.

Helpoint Serveis
Consultoria de Recursos Humans
Tel. 93 170 21 90
Horari de dilluns a divendres de 9 a 17 h
www.helpointserveis.com · info@helpointserveis.com

Edicions locals