La imatge de marca de l'empresa

Helpoint Serveis, consultoria en recursos humans

Aparador

La imatge de marca de l'empresa
La imatge de marca de l'empresa

L’empresa es mostra als treballadors com als clients i proveïdors a partir de la imatge de la seva marca, d’aquesta es desprèn la percepció del negoci. La identitat de l’organització facilita el reconeixement de l’empresa al públic, alhora que permet diferenciar-se de la competència.

Són diversos els beneficis de treballar la imatge de marca com a estratègia, essent molt important analitzar el missatge a transmetre perquè la missió, la visió i els valors estiguin alineats. Com també saber què, com i a on transmetre amb el logotip, la publicitat, el material corporatiu i a quins canals tenir presència.

La imatge va relacionada amb l’àrea de màrqueting i comunicació, com amb la definició del manual d'identitat corporativa. El producte o servei és reconegut per la marca de l’empresa. La tipologia, forma i colors del logotip evoquen sensacions. El llenguatge i l’entonació del contingut digital (web, blog online, xarxes socials) com la papereria s'associen amb l’audiència. Totes les vies s’han de cuidar, des del packaging als e-mails de contacte.

Els aspectes claus a tenir en compte són: escollir les eines que compleixin amb les necessitats, no oblidar la usabilitat de la web per una navegació òptima, facilitar el contacte, atendre l’experiència de l’usuari i ser detallista, generar contingut d’interès per connectar amb els internautes, compartir i fer difusió d’informació relacionada, tenir cura de la presència online i offline. L’objectiu és captar l’atenció del client - consumidor, amb elements visuals i textos que aportin posicionament de marca.

Helpoint Serveis
Consultoria de Recursos Humans
Tel. 93 170 21 90
Horari de dilluns a divendres de 9 a 17 h
www.helpointserveis.com · info@helpointserveis.com

Edicions locals