Millorar la productivitat dels treballadors a l'empresa

Helpoint Serveis, consultoria en recursos humans

Aparador

Millorar la productivitat dels treballadors a l'empresa
Millorar la productivitat dels treballadors a l'empresa

Les persones són més productives quan estan en estat de flow. La psicologia positiva equipara aquest estat de felicitat al fet que quan una persona està involucrada amb una tasca perd la noció del temps i s’oblida del cansament com de tot el que l’envolta, excepte de l’activitat que està realitzant.

Quan la concentració a la feina augmenta i la desconnexió amb tota la resta s’eleva el rendiment de la persona millora, com la qualitat i la productivitat en l’execució de la tasca. Perquè un treballador estigui feliç i tingui flow cal motivar-lo, definir uns objectius clars i accessibles com també reconèixer els assoliments, procurant un bon clima laboral.

Aquest ha d’estar ubicat en el lloc de treball adequat a les funcions a realitzar pels seus coneixements, experiències, competències i capacitats. Si l’empresa no atén i gestiona les persones correctament, aquestes no resoldran la feina i no tindran ganes d’anar a treballar, provocant un efecte negatiu a l’organització.

El treballador feliç s’ha d’allunyar de la incertesa, li cal seguretat i confiança per mantenir el vincle de pertinença a l’empresa, alhora que se l’ha de mantenir informat de les bones i dolentes notícies per desmentir la rumorologia. Se li ha de donar responsabilitats per augmentar la seva autoestima, fet que es relacionarà amb el seu desenvolupament a l’empresa, amb un treball flexible que modeli la conciliació amb el compromís pel treball.

I, per últim, la compensació econòmica ha de ser equitativa i justa amb el reconeixement públic per potenciar la competitivitat i la col·laboració.

Helpoint Serveis
Consultoria de Recursos Humans
Tel. 93 170 21 90
Horari de dilluns a divendres de 9 a 17 h
www.helpointserveis.com · info@helpointserveis.com

Edicions locals