Les empreses necessiten treballadors flexibles

Helpoint Serveis, consultoria en recursos humans

Aparador

Les empreses necessiten treballadors flexibles
Les empreses necessiten treballadors flexibles

La pandèmia mundial per la Covid-19 ha generat un gir de 180º en l’activitat empresarial i en el món laboral. Els treballadors digitals i especialitzats són els més demandats, però la clau d’aquests perfils professionals són les competències en l’adaptació als constants canvis de l’entorn.

La variabilitat del mercat crea que les empreses sols puguin preveure estratègies a curt o mitjà termini, perquè l’entorn VUCA en el qual ens situem modifica constantment les línies de negoci. Aquest fet està estretament relacionat amb els treballadors, ja que els professionals han de ser flexibles en la gestió de les seves funcions i adaptar el seu talent a les necessitats canviants de l’empresa per assolir els objectius i atendre les prioritats de l’organització.

Les empreses amb treballadors flexibles aporten productivitat i valor afegit a la marca, l’opció més rendible és formar un equip de treball amb: habilitats de gestió orientades als clients com al negoci, coneixements en noves tecnologies, iniciativa, comunicació, pro activitat i resiliència. Però la principal capacitat és la gestió dels canvis, la polivalència per veure les oportunitats amb una actitud positiva i una visió de creixement personal - professional.

La màxima és ser una empresa competitiva, motiu pel qual la prioritat és disposar de treballadors flexibles que s’adaptin i aportin per fer créixer el negoci. Per aconseguir aquest encaix cal facilitar a les persones recursos d’autogestió i alhora aplicar un model d’objectius per mesurar la rendibilitat i els resultats.

Helpoint Serveis
Consultoria de Recursos Humans
Tel. 93 170 21 90
Horari de dilluns a divendres de 9 a 17 h
www.helpointserveis.com · info@helpointserveis.com

Edicions locals