L'ambient de treball a la feina

Helpoint Serveis, consultoria en recursos humans

Aparador

L'ambient de treball a la feina
L'ambient de treball a la feina

L’ambient laboral a l’empresa és un dels factors més important per treballar, ja que l’entorn físic i humà a la feina afecta tant a nivell personal com en la satisfacció col·lectiva. Quan les persones estan motivades es relacionen millor i són més productives.

Els aspectes més destacats per millorar l’espai empresarial, són:

Analitzar la direcció i cultura de l’empresa, si està jerarquitzada de forma piramidal (el cap dirigeix i ordena) o si és lineal (el responsable aporta i delega). En funció de la feina, del rol dels treballadors/es com del lideratge s’adapta una o altra. La gestió de la responsabilitat ha d’estar organitzada i coordinada per ser efectiva, cal disposar de: fitxes de lloc de treball, objectius, indicadors i estratègia de negoci.

Valorar el clima laboral dels treballadors/es, com es relacionen els companys/es d’un mateix departament i com els equips de treball interactuen interdepartamentalment. Per fomentar la proactivitat cal un context positiu, disposar de conciliació laboral personal i un projecte de desenvolupament professional per treballar les competències i les capacitats.

Avaluar la comunicació interna i corporativa a l’empresa, el missatge i els receptors. És necessari un llenguatge bidireccional, transparent i obert, tant: de la direcció cap als treballadors/es, entre ells/es i amb els clients o col·laboradors.

Aquests punts claus s’han de considerar segons el tipus d’empresa com el perfil del professional, essent diferents les directrius de treball segons l’activitat empresarial com les funcions del lloc de feina en relació amb els requisits de la persona.

Helpoint Serveis
Consultoria de Recursos Humans
Tel. 93 170 21 90
Horari de dilluns a divendres de 9 a 17 h
www.helpointserveis.com · info@helpointserveis.com

Edicions locals