Mes enllà de la marca personal

Helpoint Serveis, consultoria en recursos humans

Economia, Aparador

Mes enllà de la marca personal
Mes enllà de la marca personal

En el mon dels Recursos Humans, la pràctica diària ens confirma que els que tenen ben definida una marca personal (ADN i la teva empremta digital, que permet que a través del que ets com a persona i el que fas en la teva activitat diària) aconsegueixen millors oportunitats i estan al radar dels seus sectors.

Pots ser extraordinari en el que fas, encara que si no et coneixen, les oportunitats de créixer, vendre, comunicar o expandir la teva activitat, i fins i tot, desenvolupar-te on ja estàs treballant es redueixen significativament.

La marca engloba la imatge, l'essència i els teus diferencials de qui ets, i com el que fas es posa en valor davant les persones a les que vols dirigir el teu missatge.

Aquests tips poden ajudar-te:

  • Capacita't constantment en el teu sector professional

La capacitació sobre les teves habilitats de base no només et farà millor com a professional, sinó que et permetrà seguir polint aspectes nous sobre allò que ja saps fer.

  • Planifica un calendari d'esdeveniments offline

Els esdeveniments presencials són una excel·lent forma de desenvolupar les teves habilitats com a professional i de donar a conèixer les teves idees, opinions, experiències i informacions. Això és fer marca personal offline.

  • Genera el teu propi podcast

Per poder seguir desenvolupant la teva marca personal, i seguir la conversa i el desenvolupament de les teves idees per mitjà d'un format més amè, fes-ho a través de les publicacions digitals i les entrevistes exclusivament per àudio.

  • Difon temes d’interès per les teves xarxes socials

Defineix bé en quines xarxes socials vols estar; prepara un calendari de continguts al voltant dels teus temes d'especialitat i inicia una conversa amb la comunitat que aniràs construint.

  • Portar als teus seguidors offline a el món online i viceversa

De fet, el punt anterior està molt relacionat amb aquest consell. Si ets capaç de portar a les persones que et segueixen a les xarxes socials als teus esdeveniments fora d'internet i fas el mateix amb les persones que et segueixen des del món offline perquè puguin veure't en viu en xarxes socials, és quan tindràs excel·lents oportunitats de seguir desenvolupant i construint la teva reputació en els dos mons.

La marca personal ets tu potenciat per mil quan la desenvolupes; és un abans i un després que requereix de constància i paciència, perquè els resultats es constaten en el temps.

Empreses especialitzades en el desenvolupament personal i l’orientació laboral poden ajudar-te a definir el teu millor opció.

Helpoint Serveis
Consultoria de Recursos Humanos
Tel. 93 170 21 90 · @helpointoficios · @helpointempresas
Horario de lunes a viernes de 9 a 17 h
www.helpointserveis.com · [email protected]

__________________________________________________

 

Mas allá de la marca personal

En el mundo de los Recursos Humanos, la práctica diaria nos confirma que quienes tienen bien definida una marca personal (ADN y tu huella digital, que permite que a través de lo que eres como persona y lo que haces en tu actividad diaria) consiguen mejores oportunidades y están en el radar de sus sectores.

Puedes ser extraordinario en lo que haces, aunque si no te conocen, las oportunidades de crecer, vender, comunicar o expandir tu actividad, e incluso, desarrollarte donde ya estás trabajando se reducen significativamente.  

La marca engloba la imagen, la esencia y tus diferenciales de quién eres, y cómo lo que haces se pone en valor ante las personas a las que quieres dirigir tu mensaje.

Estos tips pueden ayudarte:

  • Capacítate constantemente en tu sector profesional

La capacitación sobre tus habilidades de base no solo te hará mejor como profesional, sino que te permitirá seguir puliendo aspectos nuevos sobre aquello que ya sabes hacer.

  • Planifica un calendario de eventos offline

Los eventos presenciales son una excelente forma de desarrollar tus habilidades como profesional y de dar a conocer tus ideas, opiniones, experiencias e informaciones. Eso es hacer marca personal offline.

  • Genera tu propio podcast 

Para poder seguir desarrollando tu marca personal, y seguir la conversación y el desarrollo de tus ideas por medio de un formato más ameno, hazlo a través de las publicaciones digitales y las entrevistas exclusivamente por audio.

  • Difunde temas de interés para tus redes sociales

Define bien en qué redes sociales quieres estar; prepara un calendario de contenidos alrededor de tus temas de especialidad e inicia una conversación con la comunidad que irás construyendo.

  • Llevar a tus seguidores offline al mundo online y viceversa

De hecho, el punto anterior está muy relacionado a este consejo. Si eres capaz de llevar a las personas que te siguen en las redes sociales a tus eventos fuera de internet y haces lo mismo con las personas que te siguen desde el mundo offline para que puedan verte en vivo en redes sociales, es cuando tendrás excelentes oportunidades de seguir desarrollando y construyendo tu reputación en los dos mundos.

La marca personal eres tú potenciado por mil cuando la desarrollas; es un antes y después que requiere de constancia y paciencia, porque los resultados se constatan en el tiempo.

Empresas especializadas en el desarrollo personal y orientación laboral pueden ayudarte a definir tu mejor opción.

Helpoint Serveis
Consultoria de Recursos Humanos
Tel. 93 170 21 90 · @helpointoficios · @helpointempresas
Horario de lunes a viernes de 9 a 17 h
www.helpointserveis.com · [email protected]

Edicions locals