On Legal, el despatx líder en la cancel·lació de deutes a partir de la Llei de la Segona Oportunitat

Liss Novoa és la lletrada que encapçala aquest despatx que manté un 100% d'èxit en els casos que ha representat

Contingut patrocinat, Aparador

| NATHAN DUMLAO / UNSPLASH

ON LEGAL és una empresa de serveis jurídics que té com a objectiu poder oferir, a empreses i a particulars, l'assessorament jurídic necessari i adequat a cada cas, des del màxim rigor, per tal que cada client rebi l'assistència legal adequada a les seves circumstàncies. El gabinet, ubicat a Granollers a la seu de l'Icavor, està liderat per Liss Novoa, la lletrada que des 2016 ha presentat més procediments de la llei de segona oportunitat de persones físiques a Catalunya. I amb una fiabilitat total: amb una consecució d'èxit del 100% dels casos que ha representat.

Liss Novoa ha viscut sempre vinculada al món mercantil, empresarial i bancari, que la va fer cursar la carrera de Dret i optar per dedicar-se a aquestes àrees des de la vessant jurídica. Conversem amb ella per conèixer la llei de la segona oportunitat i com beneficiar-se'n. La solució definitiva als deutes per poder tornar a començar de zero.

–Què és la Llei de Segona Oportunitat?
– La Llei de Segona Oportunitat és un mecanisme que permet renegociar o fins i tot cancel·lar tots els deutes de particulars, autònoms i empresaris. Recentment, s'ha reformat la llei concursal, les modificacions de la qual van entrar en vigor el 26 de setembre de l'any passat, agilitzant el procediment per a l'exoneració de deutes, cosa que es coneix com "exoneració del passiu insatisfet" (EPI). L'objectiu de la Llei de la Segona Oportunitat és oferir una altra oportunitat a aquelles persones que hagin aconseguit una derrota empresarial o personal. En altres paraules, serveix per deixar enrere els deutes i poder començar de zero.

–Quins requisits cal complir per acollir-se a la Llei de Segona Oportunitat?
–Els requisits són bàsicament els mateixos que establia l'antiga llei. Aquests, en resum, són: que el deutor ha de ser una persona natural; que s'ha obrat de bona fe amb el deute contret; i haver satisfet els deutes mitjançant un pla de pagaments o haver conclòs el concurs per liquidació o per insuficiència de la massa activa. En tot cas han de ser pagats els crèdits contra la massa i els crèdits privilegiats (els derivats de responsabilitat extracontractual per mort o danys personals; els deutes per responsabilitat derivada de delicte; els deutes per aliments; els deutes per salaris corresponents als últims seixanta dies de treball efectiu, els deutes de Dret Públic-AEAT i Seguretat Social, quan excedeixin els màxims establerts, les multes derivades de processos penals i sancions administratives greus i els deutes per costes i despeses judicials).

–Quines diferències substancials hi ha entre l'antiga i la nova Llei de Segona Oportunitat?
–Les modificacions introduïdes a la llei concursal aconsegueixen que alliberar-se dels deutes sigui més ràpid, ja que es prescindeix del mediador concursal. A més, s'introdueix l'exoneració amb conservació de l'actiu mitjançant el compliment d'un pla de pagaments. És a dir, es pot mantenir la vivenda habitual. També, amb la nova Llei de Segona Oportunitat s'amplia la relació de deutes exonerables (que poden ser condonats) i s'introdueix la possibilitat d'exoneració sense liquidació prèvia del patrimoni del deutor i amb un pla de pagaments, permetent així que aquest conservi el seu habitatge habitual i els seus actius empresarials.

–I els deutes amb organismes públics?
–Pel que fa als crèdits públics de l'Agència Tributària i Seguretat Social, a l'antiga llei aquests deutes eren no exonerables (s'havien de pagar sempre), encara que una sentència del Tribunal Suprem del 2 de juliol de 2019 va establir la igualtat de condicions entre els crèdits públics i no públics, per la qual cosa eren també exonerables. Amb la nova llei, l'exoneració dels crèdits públics topa als 10.000 euros, exonerant íntegrament els primers 5.000 i, a partir d'aquesta xifra, el 50% fins a l'esmentat límit. Això, al meu entendre, empitjora la situació davant dels deutes contrets amb les administracions, ja que el legislador desconeix la realitat de molts autònoms i petits empresaris, els deutes principals dels quals provenen d'Hisenda i la Seguretat Social.

–Quins deutes cancel·la la Llei de Segona Oportunitat?
–Acollint-se a aquesta llei es pot cancel·lar gairebé qualsevol deute. Entre elles es troben:
• Préstecs hipotecaris
• Préstecs ràpids
• Deutes amb Hisenda i amb la Seguretat Social en els termes expressats més amunt
• Targetes de crèdit
• Targetes 'revolving'

–Una persona en aquesta situació com pot acollir-s'hi a Llei de Segona Oportunitat?
–Per acollir-se a la Llei de Segona Oportunitat cal presentar una demanda judicial signada per un advocat davant del jutjat mercantil corresponent.

Si seguiu el compte d'instagram d'On Legal podreu veure l'activitat diària del despatx i els casos que segueix defensant amb èxit. El més recent, l'exoneració per llei d'uns 232.000 euros i part del deute públic a una dona, segons fallava el jutjat mercantil 12 de Barcelona. I a finals de desembre, l'exoneració de 89.000 euros d'un particular que dictava el jutjat de primera instància 7 de Granollers. Si et trobes en una situació similar i no pots fer font als teus deutes, posa't en mans d'On Legal i de la lletrada Liss Novoa. És garantia d'èxit.

UN AMPLI BAGATGE

Liss Novoa estudià Filologia a la Universitat de Barcelona; Ciències Empresarials pel Centre Universitari d'Estudis Financers de Madrid; és advocada i màster en Dret per la Universitat de Girona, i en Dret Concursal pel Col·legi d'Advocats de Barcelona. Ostenta, així mateix, un màster en Mediació Mercantil i Administració Concursal. I precisament sobre aquest mateix àmbit concursal té intenció de fer el Doctorat. Una formació que ha pogut complementar amb una dilatada experiència laboral; abans d'exercir com a advocada, va ocupar càrrecs directius en banca. Amb només 21 anys ja era directora d'una oficina bancària. Una dilatada formació que avala la bona feina del seu despatx i dóna solvència al seu objectiu: que la tranquil·litat arribi a totes aquelles llars que pel motiu que sigui es veuen abocades a afrontar el pagament d'un deute que no poden assumir.

ON LEGAL
Despatxos a Granollers, Vic i Barcelona
Tel. 93 510 62 13 · 617 37 99 38
[email protected]
www.onlegal.cat

Edicions locals