Esperar o presssionar

Editorial

Aquesta setmana la Generalitat ha concertat les places per a la posada en funcionament d’una nova llar residència per a persones amb disminució psíquica de la Fundació Privada Vallès Oriental (FVO). La posada en servei d’aquest equipament social –que millora la qualitat de vida d’un col·lectiu
vulnerable– és una bona notícia, però sobta que hagi calgut esperar gairebé dos anys des que es van acabar les obres de l’edifici per trobar el suport del govern català per fer-lo funcionar. L’exemple fa pensar en un altre equipament per a persones dependents, en aquest cas, gent gran, que fa temps que és necessari a Granollers. Tot i que l’Ajuntament disposa de terrenys i fa un temps assegurava que s’oferia a avançar l’obra –competència de la Generalitat–, la manca d’acord de places concertades fa que el més calent sigui a l’aigüera. Amb tot, segurament tenir l’obra feta és una fórmula de pressió difícil d’igualar.

Edicions locals