El racisme, la veritable alarma

Editorial

La preocupació social que susciten –en massa ocasions– l'establiment en un municipi d'un centre d'acollida per a menors no acompanyats –els mal anomenats menas, un terme que deshumanitza uns infants i adolescents que, com tots, necessiten suport dels adults– hauria de ser el que realment fos una alarma social.

A les Franqueses, la Fundació Mercè Fontanilles, que va comprar la masia de Can Santa Digna de Llerona per rehabilitar-la i fer-hi un projecte social exemplar –residencial i d'inserció, però també formatiu en oficis rurals i de restauració–, s'està trobant amb els entrebancs, no només de la pressió veïnal, sinó d'una burocràcia administrativa que alenteix l'obertura del centre.

El projecte està pendent d'un pla especial urbanístic que l’Ajuntament està tramitant i que té en compte les característiques rurals de l'espai –com també el projecte que s'enfoca a activitats agrícoles i de sobirania alimentària–. Per tal de complir amb la legalitat i perquè tothom que hi tingui consideracions a exposar pugui presentar al·legacions, es va obrir una fase d'exposició pública –que habitualment és d'un o dos mesos, i que l'Ajuntament de les Franqueses ha ampliat fins a tres vegades–.

És bo trobar el màxim consens possible en els planejaments i recollir les aportacions del territori ajuden a millorar la proposta, però les administracions públiques han de saber fer front a les pressions veïnals que no cerquen la preservació d'un espai, sinó que busquen impediments a l'obertura d'un centre que vol oferir oportunitats a persones amb dificultats.

Els prejudicis –sovint vinculats a un racisme enquistat en una societat que diu no ser-ho, de racista– haurien de detectar-se i rebatre's amb fermesa, sobretot des de les administracions. El país necessita donar sortida a una crisi humanitària, i des dels ajuntaments s'hi pot ajudar o posar bastons a les rodes. Les administracions –també les locals– han de ser valentes i fer molta pedagogia per aturar una escalada cada cop més evident d'actituds intransigents i insolidàries –que, desgraciadament, ja es palesen també en resultats electorals–. 

Edicions locals