A tocar de la C-17

Editorial

És lògic que els municipis cerquin tenir polígons industrials preparats per atraure noves empreses que ofereixin llocs de treball i productivitat. Granollers assegura que la majoria del seu sòl industrial ja està ocupat i, per això, ha aprovat inicialment un pla parcial per a urbanitzar un nou polígon d'unes 50 hectàrees a la zona dels Xops. És cert que a l'espai hi ha algunes implantacions industrials i que formaria part d'un continuo urbanitzat al sud del Coll de la Manya. De tota manera, també hi creuen alguns dels camins rurals històrics del municipi, que, malgrat que el planejament assegura que preservarà, es veuran d'una manera o altra estroncats. El futur nou sector industrial, que preveu atraure una trentena d'empreses, estarà a tocar de la C-17, per on tindrà l'accés i la sortida principal. Així, doncs, la mobilitat serà un altre motiu de preocupació en el desenvolupament d'aquest planejament –que l'Ajuntament preveu que la iniciativa privada enllesteixi el 2022–. Tot i les promeses de la Generalitat, caldrà veure si el tercer carril de la C-17 és ja una realitat i si aquesta ampliació en el tram entre Parets i Granollers serà suficient en una via cada cop més saturada i amb poques solucions alternatives a la vista. El desenvolupament urbanístic i econòmic dels municipis de la C-17 s'ha de fer paral·lelament a un pla estratègic ambiciós de transport públic i vials alternatius per a vianants, bicicletes i els cada cop més estesos patins. De no ser així, l'infern de les cues a la carretera i la contaminació creixent serà imparable.

Edicions locals