El Teatre Auditori de Granollers, en una prova pilot per merèixer l’ecoetiqueta

La Generalitat estudiarà l'equipament granollerí per saber si compleix amb els criteris necessaris per obtenir aquest distintiu

Societat

El Teatre Auditori de Granollers (TAG) és un dels 8 equipaments catalans que participarà en un programa pilot de la Generalitat per a la creació d’un distintiu de qualitat ambiental per a equipaments escènics. La prova consistirà en la comprovació del compliment per part del TAG dels criteris necessaris per obtenir el distintiu.

L’ecoetiqueta és un sistema voluntari de qualificació ambiental que identifica i certifica de manera oficial que el servei que la llueix té una afectació menor sobre el medi ambient i que compleix criteris ambientals estrictes establerts prèviament. En el cas d’aquesta nova categoria, té com a principal finalitat promoure i reconèixer  l’ecoeficiència i la sostenibilitat en la planificació, projecció i gestió dels equipaments culturals.

Els criteris establerts s’estructuren en nou apartats, alguns d’obligat compliment i altres opcionals: estalvi i eficiència energètica, estalvi d’aigua, gestió de residus, compres, mobilitat, ús eficient d’espais, qualificacions ambientals, sorolls i vibracions i informació i educació ambiental.

Edicions locals