Ciutadans, en moment d’auge

Volen potenciar el comerç local i la marca Granollers, entre d'altres propostes.

Política

Les línies programàtiques generals de Ciutadans són la seguretat, el civisme i la convivència; serveis socials, escoles bressol i salut; racionalització administrativa i control de la despesa.

Pel que fa a Granollers, advoquen per potenciar el comerç local i la marca Granollers; l’orientació i l’assessorament en la recerca de feina; locals industrials a disposició dels emprenedors; atenció especial a joves i més grans de 55 anys amb risc de quedar exclosos del mercat laboral; eficàcia dels serveis públics i millor gestió de les zones blaves i millora d’accessos per a minusvàlids. Altres propostes són la potenciació de la zona d’oci, l’augment del control policial amb agents de paisà, la potenciació del carril bici i el foment de l’esport a tots els nivells.

Enric Meseguer, el nouvingut a la política

Enric Meseguer i Casas (50 anys) ha treballat com a director i gerent en diverses empreses dedicades a l’ofimàtica i l’automoció. Actualment està vinculat professionalment a un laboratori de Granollers. Nou en política, es presenta per primera vegada a unes eleccions.

Edicions locals