El control de la despesa centra el debat al Ple

L'alcalde Josep Mayoral es compromet a parlar sobre el canvi de nom de la plaça Manel Montanyà demanat per la Crida-CUP

Política

La celebració, dimarts al vespre, del darrer Ple Municipal de l’Ajuntament abans de les vacances es va centrar, bàsicament, en temes econòmics. La majoria dels punts rellevants formaven part de la Comissió Informativa de l’Àrea de Govern i Economia i feien esment a la necessitat d’adaptar i complir amb els objectius d’estabilitat pressupostària fixat per la llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera determinada pel govern central. 

En el cas de Granollers, aquest compliment feia referència a la liquidació del Pressupost 2014 de l’Ajuntament de Granollers, del Patronat del Museu de Granollers, dels Consorcis Montserrat Montero, Teledigital Granollers i Gestió de Residus del Vallès Oriental, així com dels comptes anuals 2014 de les societats municipals Granollers Promocions, SA, Granollers Escena SL, Granollers Audiovisual SL, l’EPE Granollers Mercat i la societat Vallès Oriental Televisió SL. Tanmateix, l’Ajuntament havia de donar compte de l’informe d’intervenció sobre els comptes anuals 2014 de la Societat Serveis Ambientals del Vallès Oriental SA.
 
Jordi Terrades, portaveu del PSC, va qualificar de “massa intervencionista la llei del govern central”, ja que, segons ell, “l’Ajuntament de Granollers presenta uns comptes sanejats”.
 
En semblants termes es van expressar també sobre aquest tema els representants de CiU, ERC i Crida-CUP, que es van queixar de “de la recentralització de temes tan importants com aquest”. A l’hora, però, de la votació per establir un pla econòmic i financer per al període 2015-2016 per donar compliment a l’objectiu de la regla de la despesa –proposta que havia de ser aprovada pel Ple de l’Ajuntament-, CiU, ERC i C’s es van abstenir i Crida-CUP va votar en contra. L’aprovació del pla va comptar amb els vots a favor del PSC (13 regidors) i PP (1).
 
El Ple va aprovar i abordar també d’altres temes:
 
—Les festes locals de Granollers per a l’any 2016 seran el 6 de maig (l’Ascensió) i 26 d’agost (Festa Major).
 
—Es va aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal i l’Ajuntament per a la prestació del servei públic de transport adaptat de les persones residents a Granollers en els desplaçaments a centres ocupacionals o centres de d’atenció especialitzada ubicats al Vallès Oriental i Barcelona per l’any 2015. L’import aprovat per aquest conveni va ser de 16.882 euros.

—Es va aprovar per unanimitat una moció presentada pel Grup Municipal de ERC-AG-AM en suport a la proposta impulsada per la UGT de Catalunya sobre la creació de la prestació ‘Garantia+55 anys’.
 
—PSC, C’s i PP van rebutjar en la junta de portaveus, la moció presentada per CiU, ERC-AG i Crida-CUP sobre l’adhesió de l’Ajuntament a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI).
 
—Es va fer lectura d’una declaració institucional per a expressar la solidaritat amb totes les persones i familiars afectats per les armes nuclears.
 
Finalment, cal destacar que en l’apartat de precs i preguntes, el representant de la Crida-CUP, Eduard Navarro, va demanar a l’alcalde Josep Mayoral el canvi de nom de la cèntrica plaça Manel Montanyà –batejada el 1941 com a Manuel Montaña- tema del qual vam parlar la setmana passada a aragranollers.cat i a araGranollers.  
Mayoral va explicar que el canvi dels noms dels carrers de Granollers es va acordar els anys 80 a partir d’un acord municipal. Dit això, es va oferir a “parlar del tema a la comissió del nomenclàtor”.

Edicions locals