El dietari de la biblioteca popular Francesc Tarafa es pot consultar digitalitzat

El document, d'entre els anys 1927 i 1951 es conserva a la Biblioteca Can Pedrals

Societat

La Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació, per mitjà del dipòsit digital Trencadís, ha posat a disposició dels usuaris el dietari de la Biblioteca Popular Francesc Tarafa de Granollers, entre els anys 1927 i 1951, juntament amb unes altres vuit biblioteques de la Mancomunitat (Esparreguera, Vilafranca del Penedès, Calella, Vic, Manresa, Pineda, Canet de Mar i Sallent). Els set volums granollerins es conserven actualment a la Biblioteca Can Pedrals.

La redacció dels dietaris de les biblioteques populars de la Mancomunitat es va iniciar a partir de 1920, any en què Jordi Rubió i Balaguer va accedir al càrrec de director de la Xarxa. Van néixer com un document de gestió interna, per deixar per escrit la rutina diària de la feina a la Biblioteca: entrades i sortides de documents, les diferents tasques realitzades, visites d’inspecció, etc.

En ocasions, però, les bibliotecàries, amb el seu estil personal, també deixaven constància dels fets ocorreguts en el dia a dia, convertint aquests documents en un testimoni de la vida de l’època, des de la dictadura de Primo de Rivera, la Segona República, la Guerra Civil, la desfeta republicana i l’entrada de les tropes franquistes amb la consegüent dictadura.

Edicions locals