El Fons Revista del Vallès passa a mans de l’Ajuntament

El fons de la publicació està format per un total de 145.000 imatges: 45.000 fotografies (positius i negatius) i 100.000 fotografies en format digital

Cultura

Ahir dimecres a la tarda, va tenir lloc a la sala de Plens de l’Ajuntament, la signatura del contracte de donació del Fons Revista del Vallès, custodiat des de fa dos anys per l’Arxiu Municipal.

Durant aquest temps  –l’empresa Tarafa Editora de Publicaciones SL, editora de Revista del Vallès, va tancar la publicació el 21 de juny de 2013- el fons de la revista (revistes, fotografies, material d’oficina i administratiu, etc.), ha estat inventariat, estudiat i catalogat.
 
El Fons Revista del Vallès l’integren 55 metres de documents dels anys 1939 a 2013, tot i que la major part són dels anys 1980 a 2007. També hi ha 145.000 imatges: 45 fotografies (positius i negatius) i 10.000 imatges en format digital, la majoria. A més en formen part exemplars digitalitzats de Revista del Vallès dels anys 1940 a 2005.
 
El contracte signat per l’alcalde Josep Mayoral i el president de Tarafa Editora de Publicaciones, SL, Joan Catafal, regula el traspàs de la titularitat d’aquest fons documental, de l’empresa editora a l’Ajuntament, que n’adquireix els drets d’explotació i l’obligació de conservar-lo. L’Ajuntament es compromet també a la realització del tractament arxivístic necessari per a la seva classificació i descripció que en permetran la consulta pública, a l’Arxiu.
 
Mayoral i Catafal van destacar la rellevància del contracte “pel que suposa posar a l’abast dels ciutadans de tot el món tan important material”.Revista del Vallès va tancar per decisió empresarial després de 72 anys, 9 mesos i 3 setmanes de presència ininterrompuda als quioscos. La decisió va comportar l’acomiadament d’una dotzena de treballadors, els quals han hagut d’esperar dos anys per cobrar les indemnitzacions fitxades per FOGASA (Fons de Garantia Salarial).
 
Roser Rodríguez, responsable de l’Arxiu Municipal, va informar que des d’ahir a l’Arxiu Digital de Granollers (http://www.granollers.cat/arxiu) es podran veure ja, juntament amb les altres 91 capçaleres  existents, les revistes Estilo (1940-1942) i Vallés (1942-1970). Durant l’any que ve s’incorporaran les de Vallés fins al 1977 i Revista del Vallès (1977-1995). Durant el 2017, la resta, és a dir, Revista del Vallès (1995-2013).
 
Nou Arxiu Digital
Tot coincidint amb la donació del Fons Revista del Vallès, es va presentar públicament el nou Arxiu Digital, el qual incorpora nous continguts i ofereix com a principal millora la concentració en un únic portal de tots els documents digitalitzats. S’han establert tres categories per facilitar la recerca: Documents (extractes d’acords del ple, 1875-1924, Actes de la Comissió Municipal Permanent, 1924-1965, Actes del ple, 1842-1965, etc); Premsa, i Estudis i Publicacions, un nou apartat aquest que es començarà a farcir a partir de l’any vinent. 

Edicions locals