El Consorci per a la Gestió de Residus tindrà un pressupost de 20 milions per a 2016

El 72,51% dels ingressos provenen dels preus públics per a la prestació dels serveis de deixalleries, recollida selectiva, tractament d'orgànica i transferència

Economia

El Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental ha aprovat, en Consell Plenari (15-12-15), el pressupost d’ingressos i de despeses per a l’any 2016 que és de 20.186.449 euros.

El 72,51% (14.636.877 euros) correspon a ingressos provinents dels preus públics per a la prestació dels serveis comarcals de deixalleries, recollida selectiva, tractament de la matèria orgànica, transferència i eliminació de la resta, i la quota dels municipis adherits. El 27,49% restant del pressupost d’ingressos (5.547.572 euros) prové dels convenis amb els ajuntament consorciats per a la realització de serveis de la recollida selectiva de la fracció orgànica, de la resta i del paper i cartró comercial; les aportacions dels Sistemes Integrats de Gestió Ecoembes-Ecovidrio-Ofiraee; i la venda d’energia elèctrica produïda a la planta de digestió anaeròbica i de compostatge, entre d’altres.

D'altra banda, segons indica el Consorci, el 95,19% (19.216.124 euros) del pressupost de despeses correspon als serveis de recollida, gestió i tractament de residus gestionats directament pel Consorci o mitjançant l’empresa pública Serveis Ambiental del Vallès Oriental SA. El 4,81% restant correspon, principalment, a actuacions de caràcter general.

Edicions locals