El Consell Comarcal posa en marxa dos programes per ocupar 60 joves a l'atur

'Fem ocupació per a joves' i 'Joves per l'ocupació' s'adreça a persones entre els 15 i els 29 anys

Economia

El Consell Comarcal del Vallès Oriental ha posat en marxa dos programes subvencionats pel Servei d’Ocupació de Catalunya, el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social i el Fons Social Europeu, en el marc de la Iniciativa d’Ocupació Juvenil, per orientar, formar i inserir 60 joves en situació d’atur. Cada un dels programes s’enfoca a un col·lectiu de joves diferent i s’adapta a les seves particularitats amb l’objectiu que millorin la seva ocupabilitat.


El programa Fem Ocupació per a Joves se centra en joves d’entre 18 i 29 anys amb un nivell d’estudis mínim de graduat en educació secundària i màxim de cicle formatiu de grau mitjà. La idea és servir d’intermediaris entre les empreses del territori que cerquen un treballador i els joves interessats en el programa, per formalitzar un contracte laboral subvencionat. El jove contractat rep per part del Consell una formació que millora la seva capacitació per dur a terme les tasques a l’empresa, així com un suport tutorial per acompanyar-lo en el que, segurament, és una primera feina.

Joves per l’Ocupació se centra en joves d’entre 16 i 25 anys que, o bé no tenen el graduat en Educació Secundària o bé, tot i tenir-lo, no han continuat els estudis. L’objectiu del programa és afavorir-ne la inserció i alhora millorar les seves expectatives a mitjà i llarg termini a nivell ocupacional. Per aconseguir això, se li ofereix una formació professionalitzadora en un ofici demandat pel mercat laboral, concretament en Activitats auxiliars de magatzem i Activitats administratives a l’empresa. Paral•lelament a la formació i al llarg de tot el projecte, se li dóna orientació laboral i acadèmica, així com suport per continuar els estudis reglats (per obtenir el graduat en educació secundària, iniciar un batxillerat o un cicle formatiu de grau mitjà). Acabada la formació professionalitzadora, s’incentiven les pràctiques no laborals en un entorn productiu i la contractació a través de subvencions a les empreses.

En l'experiència anterior, Fem Ocupació per a Joves va obtenir un 97% d’inserció en oficis com soldador, administratiu, peó agrícola o instal·lador electricista. El Joves per l’Ocupació, que tot just ha finalitzat, ha aconseguit la contractació de 19 joves provinents de tota la comarca, alguns d’ells amb continuïtat més enllà del programa i amb el retorn al sistema educatiu de 12 més.

Edicions locals