La contractació del quart trimestre de 2005 ha caigut un 1,3%

Durant aquest període es van formalitzar 8.108 contractes, més del 90% dels quals, temporals

Economia

La contractació a Granollers en el darrer trimestre de 2015 ha caigut un 1,3%, de manera que es van formalitzar 8.108 contractes, 103 menys que al trimestre anterior. Amb tot la variació interanual ha estat positiva, de manera que s'han registrat 2.059 contractes més (un 34%).

Segons les dades de l'Observatori del Vallès Oriental, la majoria de contractes signats a Granollers el quart trimestre de l'any passat són temporals (un 90,5%), mentre que només 729 (un 9,5%) són indefinits.

D'altra banda, al Vallès Oriental la contractació continua a l'alça. Durant l’últim trimestre de 2015 a la comarca es van formalitzar 34.152 contractes, 5.277 més que durant el quart trimestre de 2014 (+18,3%).

La contractació temporal representa el 89,5% del total de les contractacions durant aquest trimestre, 30.575 contractes en total. Respecte al trimestre anterior, la contractació formalitzada ha crescut en un 2,2% amb un total de 728 contractes més.

Durant tots els trimestres de 2015 els contractes indefinits s’han incrementat respecte els registrats l’any anterior. La contractació indefinida ha crescut un 10,4% (337 contractes més) respecte l’últim trimestre de 2014. Per la seva banda, la contractació temporal s’incrementa un 19,3% (4.940 contractes més).

Edicions locals