El servei de neteja viària incrementa dos dies la recollida de voluminosos

L'endarreriment en la concessió del nou contracte ha comportat la modificació de l'antic acord amb Urbaser

Societat

El servei municipal de neteja viària  i recollida de residus augmentarà els dies de recollida de voluminosos i establirà un nou sector d’escombrada motoritzada al barri Lledoner i a l’entorn de l’Hospital, segons s’aprovava dimarts al ple municipal, amb els vots a favor del PSC, Ciutadans i PP, el vot contrari de la CUP, i l’abstenció de CDC i ERC.  


Així, s’ha modificat el contracte de gestió de servei públic per a la prestació del servei de neteja subscrit entre l’Ajuntament de Granollers i l’empresa Urbaser per incorporar el nou sector d’escombrada motoritzada, que es faria amb un peó especialista i un vehicle, a diari, de dilluns a divendres, en jornada de 6 hores; així com un nou equip d’aiguabatre per tal de reforçar l’únic existent actualment, en horari de 6 a 12 h, de dilluns a divendres, i dotat d’un maquinista i una màquina d’hidropressió. També s’incorpora un equip de neteja de vials amb aigua (aiguabatre), en horari de 6 a 12 h, de dilluns a divendres, integrat per un conductor i un camió cisterna de 8 metres cúbics.

Finalment, la recollida de voluminosos en dos dies a la setmana, dimarts i dissabtes no festius, en horari de 6 a 12 h. L’equip estarà format per un conductor, un peó i un camió de caixa oberta basculant de 7 metres cúbics amb grua.

El cost total de les modificacions proposades, tant de neteja viària com de recollida, s’estima en 18.192,29 euros mensuals, la qual cosa representa una modificació de l’1,38% d’increment respecte de l’import primitiu del contracte (109.126 euros pels sis mesos de pròrroga).
El ple fixava el cost màxim d’ampliació de contracte amb Urbaser en 2.070.158 euros, de l’1 d’abril de 2016 fins al 30 de setembre de 2016, si bé l’import definitiu “vindrà determinat pels treballs efectivament executats”.

El ple també va aprovar la revisió de preus del contracte de gestió dels serveis en un -0,17%, amb efectes de l’1 d’octubre de 2014. L’actualització, segons explicava el regidor de Via Pública, Juan Manuel Segovia, ha estat necessària arran les successives pròrrogues del contracte amb Urbaser, adjudicat el juliol de 2011, a priori amb una vigència de 2 anys, prorrogable a 2 més. “Això ha provocat que calgui revisar el preu a partir d’octubre de 2014 fins a desembre de 2015”, indicava Segovia, qui explicava que el resultat és favorable a l’Ajuntament en 7.965 euros, ja que l’IPC va tenir un valor negatiu.

A l’entorn del debat sobre el servei de neteja viària, els grups municipals de l’oposició mostraven el seu descontentament. CDC s’abstenia per “no obstaculitzar les millores”, però criticaven un “excés de continuisme”, mentre que la CUP trobava a faltar “un model alternatiu que vagi més enllà, en especial pel que fa al reciclatge”. ERC també hi estava d’acord i assegurava, a més, que “com més ens allunyem del centre, més evident es fa la brutícia. La modificació inclou millores, però és insuficient”. Segovia reconeixia que el servei és “manifestament millorable”, però recordava l’imminent nou contracte.

Edicions locals