L’empresa Coynsa 2000 farà les obres del carrer Marià Sans

Amb un import de 282.878,85 euros, les millores a realitzar el convertiran en una via de plataforma única amb preferència pels vianants

Economia

La Junta de Govern de l’Ajuntament va aprovar el dia 16, l’adjudicació a l’empresa de la Llagosta, Coynsa 2000, S. L., el contracte d’obres del projecte d’adequació del carrer Marià Sans per un import de 233.784,17 euros més 49.094,68 euros en concepte d’IVA (21%), el que fa un total de 282.878,85 euros. Això representa una rebaixa del 19,84% respecte al pressupost de licitació. Les obres, que segurament començaran aquest mes de juny, tenen un termini d’execució de quatre mesos.
 

En relació a aquest carrer, l’Ajuntament va aprovar el febrer el projecte executiu d’un vial que es transformarà en plataforma única, de manera que augmentarà l’espai útil disponible per als vianants.
 
Construït a la segona meitat del segle XIX, aquest carrer ha estat objecte, al llarg de tot aquest temps, de molt poques remodelacions, fet que palesen les actuals llambordes dels seus 180 metres de longitud. Al llarg del segle XX, i especialment a partir de la posada en marxa l’any 1935 de Policlínica del Vallès, el carrer Marià Sans ha estat considerat sempre “un carrer de darrere”.
 
Amb el nou projecte, que el convertirà a partir de juny en un espai de plataforma única, aquest carrer deixarà enrere aquesta consideració per entrar en una nova etapa, que serà protagonitzada per al nou centre sanitari que la Generalitat té previst al solar de l'antiga Policlínica.
 
Una placeta i connexió a través d’un passatge amb el futur hospital
La construcció d’aquest nou centre sanitari marcarà, segons va dir el regidor d’Obres i Projectes, Albert Camps, algunes de les línies del projecte de rehabilitació del carrer Sans. Així, aquest carrer presentarà dos punts referencials relacionats amb aquest nou futur equipament: d’una banda, la construcció d’una placeta a l’alçada del carrer Benet Morató, i d’altra, la connexió directa a través d’un passatge amb l’entrada principal del centre que estarà situada al carrer Girona.
 
L'alcalde Josep Mayoral i el regidor Camps van destacar en el seu moment que “els Serveis tècnics municipals han tingut ben en compte aquestes qüestions, fet pel qual el carrer Sans es convertirà en una via còmoda i segura per accedir al nou hospital des del centre de la ciutat a través de la zona de vianants”.
 
Es plantaran 22 magnòlies
Prevista en el Pla d’Actuació Municipal, l’adequació del carrer permetrà sumar 1.020 m2 més als 60.000 m2 actuals de plataforma única, i millorar la connectivitat i l’accessibilitat viària amb la supressió de barreres arquitectòniques. Hi ha prevista la plantació de 22 arbres (magnòlies) i s’incorporaran elements de mobiliari.
 
El projecte preveu l’eliminació de l’espai destinat a càrrega i descarrega i de l’aparcament reservat per a usuaris amb mobilitat reduïda, els quals s’oferiran en un entorn més proper. D’aquesta manera, el pas de vehicles es restringirà únicament a veïns i usuaris del carrer per tal de pacificar l’ús rodat i disposar el màxim d’espai possible per al vianant.
 
Les obres permetran també instal·lar nous serveis i soterrar bona part o tots dels existents. Els serveis tècnics tindran també en compte aquells serveis que pugui necessitar en un futur el nou centre sanitari a construir al costat. L’Ajuntament ha previst la reutilització de les llambordes del carrer com a subbase per a d’altres carrers que s’han d’urbanitzar.
 
El transit rodat, complicat en aquesta zona
La remodelació i reconversió del carrer Marià Sans en via de plataforma única amb preferència pels vianants, comportarà -com ha passat a d’altres carrers ja rehabilitats d’aquesta manera- un canvi substancial en el trànsit rodat.
 
En aquest cas, qüestió que estudien ja des de l’Ajuntament, caldrà tenir en compte com solucionar tres qüestions principals: d’una banda, l’ús que fan fins ara d’aquesta via els vehicles que surten del pàrquing El Sot en direcció al carrer Girona i els que entren també des del carrer Girona per accedir a la zona de Correus, i d’altra, la sortida del pàrquing del Cemav, situada en ple carrer Sans.
 

Edicions locals