Hàbitat3 ajudarà a ampliar la borsa d'habitatges per al lloguer social

L'Ajuntament i la fundació signen un conveni segons el qual les obres en habitatges públics o cedits es faran amb empreses d'insersió laboral

Societat

La Fundació Hàbitat3 i l'Ajuntament de Granollers han signat un conveni segons el qual col·laboraran per tal d'incrementar el parc d'habitatges de lloguer social de la ciutat. L'acord també preveu que si s’han de fer obres en habitatges públics o cedits per al lloguer social es farà amb empreses d’inserció laboral tutelades per Hàbitat3, una fundació privada, impulsada l'any 2014 per la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya, que agrupa 35 federacions i més de 3.000 entitats socials no lucratives, i que té com a objectiu donar una resposta col·lectiva i conjunta del Tercer Sector Social a les necessitats existents entre els col·lectius de persones amb dificultats greus d’habitatge.


La Fundació Hàbitat3 treballa al servei de diverses administracions públiques i també col·labora amb l’Agència d’Habitatge de Catalunya en la gestió de part del parc públic d’habitatges de la Generalitat. Per aquest motiu, en virtut de la signatura d’aquest conveni, la Fundació Hàbitat 3 podrà aportar habitatges a l’Ajuntament per destinar-los a lloguer social per a persones en situació d’emergència habitacional o amb necessitats especials de vulnerabilitat social lligades a l’habitatge. Es tracta de pisos on la propietat en cedeix l’ús per al seu posterior arrendament a preus de lloguer social.

"La falta de lloguer assequible al país preocupa enormement al tercer sector; necessitem la imaginació com a eix que ens ajudi a fer front a aquesta mancança", deia Carme Trilla, presidenta d'Hàbitat3. L'alcalde, Josep Mayoral, defensava la unió d'administracions i tercer sector "que es comença a travar en una xarxa de gent que defensa el dret a l'habitatge".

A partir d’ara tant en aquests pisos com en els pisos municipals que requereixin de fer obres d’arranjament bàsic al seu interior es portaran a terme per part d’empreses d'inserció laboral integrades per diversos col·lectius especials, sota la supervisió d'Hàbitat 3.

Des de l'Oficina Local d'Habitatge també es treballarà amb Hàbitat3 per, entre d'altres qüestions, coordinar l'admissió d'habitatges al programa, exposar a la fundació les necessitats de reforma de cada un dels habitatges, aprovar-ne el pressupost, efectuar l'encàrrec corresponent i fer el seguiment de tota l’actuació.

D'altra banda, en relació al Pla Local d'Habitatge, que està elaborant l'Ajuntament amb el suport tècnic de la Diputació de Barcelona, es recollirà també l'experiència d'Hàbitat3 en els diversos programes de lloguer social on ha participat, en l’atenció cap a les noves necessitats de la societat, i els models alternatius d’accés i tinença de l’habitatge. Els plans locals d’habitatge, definits a la Llei pel Dret de l’Habitatge de Catalunya, com l’instrument necessari per establir les estratègies en matèria d’habitatge preveuen actuacions concretes en un horitzó de 6 anys i, a Granollers, preveurà el creixement futur d’habitatges, lliures i protegits, necessari per a la configuració d’un parc públic de lloguer que eviti la repetició dels fenòmens d’expulsió, de manca d’habitatge i de dificultat d’accés. El Pla també comptarà amb l’experiència i les aportacions dels grups municipals, les entitats, plataformes i professionals de la ciutat.

El conveni signat aquest dijous tindrà una vigència de 4 anys prorrogable anualment.

Edicions locals