El carrer Barcelona sumarà 1.079 m2 nous de calçada de plataforma única als 60.000 ja existents a la ciutat

Les obres, a punt de licitació, s’iniciaran a la tardor, una vegada finalitzat el projecte del carrer Miquel Ricomà

Economia

L’Ajuntament té enllestit i a punt de licitació el projecte de reurbanització que portarà a terme al carrer Barcelona, que es convertirà en un vial de plataforma única. A diferència de com estava previst al Programa d’Actuació Municipal (PAM), que establia les obres entre els carrers Nou i Príncep de Viana, l’equip de govern municipal ha decidit ampliar la reforma del tram fins al carrer Castella.
 

Segons el regidor d’Obres i Serveis, Albert Camps, el canvi ve donat per les possibilitats de connexió que permet el carrer del Llorer amb d’altres carrers també de plataforma única ben propers, cas del carrer Ricomà ara en obres.
 
Aquesta actuació que forma part del segon Pla Estratègic de la ciutat s’emmarca dins la millora integral dels espais públics de la segona corona urbana, un ampli espai que compren carrers com passeig Colom, Camp de les Moreres, Roger de Flor, Lledoner i el passeig de la Muntanya.
 
Actualment el carrer Barcelona, entre Nou i Castella, consta de dues voreres d’entre 65 i 90 centímetres d’amplada excepte en els primers 30 metres de la vorera oest venint del carrer Nou, que presenta una amplada d’entre 110 i 170 cm. Segons el projecte, amb una amplada de calçada de poc més de 4 metres, les voreres no s’adapten a la normativa d’accessibilitat vigent i tenen una amplada insuficient que dificulta molt la circulació dels vianants, fet que va acompanyat del deteriorament general de la via.
 
Les obres, que tenen un pressupost de 252.155,54 euros i un termini d’execució de cinc mesos, s’iniciaran un cop acabin els treballs al carrer Miquel de Ricomà. Camps ha dit que “les dues obres estan relacionades directament. Si les del carrer Ricomà s’acaben abans de les festes de Nadal, com està previst, és possible que les del carrer Barcelona comencin a primers de 2018, i si acaben abans, les iniciarem a la tardor d’aquest any”.
 
Canvis dels serveis existents
Els treballs de rehabilitació del carrer Barcelona seguiran els mateixos paràmetres d’actuació del carrer Ricomà i tindran també similars característiques a les que presenta el carrer Anníbal. Entre les millores, hi ha la renovació de la xarxa d’aigua potable amb col·locació d’un nou tub de fosa que substituirà els dos de fibrociment existents; se soterrarà tota la xarxa elèctrica aèria; es connectaran els baixants que actualment desguassen a la vorera a la claveguera; se soterraran els creuaments de telefonia existents; es renovarà completament el clavegueram en el primer tram, i es realitzaran nous embornals amb suficient capacitat de recollida d’aigües superficials i l’enllumenat incorporarà el tribut municipal per a telecomunicacions.
 
Voreres de dos colors
Segons el projecte, la nova secció de vial vindrà definida per una calçada de 3 a 4 metres d’amplada amb llambordes de formigó de color cendra, que serà l’espai destinat al pas de vehicles per garantir l'accés als habitatges particulars i aparcaments, i facilitar així les operacions de càrrega i descàrrega.
 
L’espai destinat al vianant estarà format per dues voreres d’entre 1 i 1,45 metres d’amplada i s’executaran amb un paviment de llambordes de formigó prefabricades de 30x20x10 centímetres de dos colors, el mediterrani i l’ivori, en funció del tram del carrer, que té una longitud de 108 metres.
 
Amb aquests nous 1.079 metres quadrats de carrer de plataforma única, la ciutat passarà a comptar amb més de 60.000 m2 d’aquest tipus de vies amb preferència per als vianants, “una xifra més que significativa que ja voldríem tenir moltes ciutats”, remarca l’alcalde Josep Mayoral. 

El regidor Camps destaca que “ja hem fet els primers contactes amb els veïns del carrer per tal de constituir una comissió de control de tot el projecte”. Amb les obres, el carrer perdrà 10 places d’aparcament de pagament que hi ha situades entre el carrer Príncep de Viana i el carrer Castella.

 

Edicions locals