El govern incrementa els incentius per atraure pisos per a la Borsa de Lloguer Local

L'Ajuntament augmenta l'ajut amb una subvenció de 1.000 euros per pis

Societat

L'Ajuntament ha aprovat la convocatòria de subvencions creades amb l'objectiu de mobilitzar el parc privat d'habitatges buits de Granollers per al lloguer per mitjà de la Borsa municipal, i consistent en un conjunt d'ajudes directes, per incentivar l'aportació perquè es formalitzi un contracte d'arrendament a través d'aquest servei sota les, condicions d'ús i preu establerts pel mateix.


L’any passat l’Ajuntament ja va obrir 17 expedients per subvencionar les despeses corresponents a la tramitació de la cèdula d’habitabilitat i del certificat energètic fins un màxim de 200 euros per habitatge; i la quantitat equivalent al 50% de l'Impost de Béns Immobles (IBI) de l'habitatge, fins a un màxim de 300 euros. En la nova convocatòria aquest segon ajut s'ha eliminat, tot i que s'ha incrementat la partida general en atorgar 1.000 euros per habitatge.

Així, enguany s'ofereix una quantitat de 1.000 euros per cada habitatge adscrit al servei Borsa de Lloguer. Aquesta subvenció s'atorga en compensació a la rebaixa o reducció del preu de lloguer que serà determinat per la Borsa en referència al preu de mercat de lloguer. En tot cas, l'adscripció de l'habitatge serà mitjançant contracte d'arrendament mediat per la Borsa per un termini de vigència de 5 anys.

Es repeteix l'ajut corresponent a la quantitat equivalent a les despeses corresponents a la tramitació de la Cèdula d'Habitabilitat i Certificat Energètic de l'habitatge adscrit a la Borsa, que inclou honoraris de tècnic (IVA inclòs), visats i taxes de tramitació, fins un màxim de 200 euros per habitatge.

Per optar a aquests ajuts cal aportar la documentació corresponent a l'OAC.

Edicions locals