Nou reglament més objectiu per atorgar ajuts d'emergència social

La proposta municipal s'obre al criteri dels tècnics en casos determinats

Societat

El ple aprovava dimarts per unanimitat el nou Reglament de Prestacions Econòmiques d’Urgència Social, que regula les prestacions, tant econòmiques com materials, que atenen necessitats socials i el procediment de concessió. El reglament pretén atorgar més garantia jurídica al treball de l’equip d’educació i treball social de l’Ajuntament.


“És una eina que objectiva fins on és possible els criteris d’atorgament de les prestacions econòmiques d’urgència, alhora que facilita un repartiment més equitatiu i transparent dels recursos socials existents”, explicava la regidora de Serveis Socials, M. Mar Sánchez.

El conjunt d’ajuts regulats pretenen pal·liar necessitats socials i econòmiques de les famílies, però també tenen l’objectiu, a mitjà i llarg termini, d’incidir en la consecució de la seva autonomia personal, així com afavorir la inclusió social, per provocar un efecte educatiu que permeti a persones i famílies revertir quan sigui possible la situació de dificultat.

Les modalitats regulades de prestacions econòmiques i materials amb la finalitat de pal·liar situacions de necessitats puntuals, urgents i bàsiques de subsistència, i per tant d’obligada garantia, sempre que es compleixi el pla de treball individual i familiar, són ajuts per a alimentació, vestit i altres necessitats bàsiques –com alletament artificial sota prescripció mèdica i ajuts per a menjador escolar–, ajuts per garantir subministraments bàsics –que pot incloure la compra d’estufes, esclafadors, cuines, etc.–, despeses puntuals de lloguers o hipoteques –sempre que es pugui garantir la continuïtat de pagament–, pagament puntual de serveis d’escolarització i material escolar, despeses formatives i de tractaments en casos relacionats amb la salut mental, entre d’altres.

Edicions locals