El govern aprova l'obertura del carrer Pompeu Fabra fins al Roger de Flor

El desenvolupament del Pla de Millora Urbana en què s'inclou aquesta reurbanització preveu un màxim de 67 habitatges

Societat

El carrer Pompeu Fabra s'obrirà fins al Sant Josep, de manera que es crearà una alternativa per al trànsit que connectarà amb Roger de Flor. Aquesta operació urbanística ha obtingut el vistiplau de la junta de govern local, que ha aprovat inicialment el projecte, vinculat al desenvolupament del Pla de Millora Urbana (PMU) 122. D'altra banda, l'Ajuntament arribava a l'estiu a un acord amb les monges Josefines per a la cessió anticipada d'un terreny que permetrà obrir Pompeu Fabra també fins al carrer Sant Josep.


Així, en un futur el carrer Pompeu Fabra anirà des del carrer Sant Josep a Roger de Flor. El desmantellament de l'antiga subestació elèctrica d'Endesa i torres d'alta tensió del passeig Fluvial eren un dels objectius acomplerts del planejament i ha permès la proposta de reurbanització de l'espai de 2.243 metres quadrats que limita amb Roger de Flor. El PMU hi preveu, a banda de l'obertura del vial, l'arranjament d'una zona verda que ampliarà l'actual plaça. El planejament contempla també un espai de sòl urbanitzable amb un sostre màxim de 67 habitatges en dos edificis.

Edicions locals