El CNG convoca l'Assemblea General Ordinària

Tindrà lloc el dia 26 a la sala 3 de fitness

Esports

El CNG ha convocat pel dia 26 l'Assemblea General Ordinària de socis. La primera convocatòria és a les 19 h i la segona a les 19.30 h.

L'acte tindrà lloc a la sala 3 de la zona de fitness de les piscines municipals. L'assemblea està oberta a tots els socis majors de 18 anys que no tinguin suspesa la condició de soci i presentin un document personal acreditatiu.

L'ordre del dia que ha facilitat el club serà:

1. Informe del senyor President
2. Aprovació, si s'escau, de la Memòria 2017
3. Aprovació, si s'escau, del Resultat de l'exercici 2017
4. Ratificació, si s'escau, de les noves quotes per l'any 2018
5. Proposta i aprovació, si s'escau, del Pressupost 2018
6. Aprovació, si s'escau, de les propostes presentades pels socis, segons els requisits establerts a l'article 14.l dels Estatuts
7. Torn obert de paraules
8. Elecció de 2 membres de l'Assemblea per aprovar l'Acta de la mateixa

Edicions locals