La CUP presenta propostes al Pla d'Igualtat per garantir la transversalitat de gènere a les polítiques municipals

El document es va aprovar inicialment en el ple municipal del 26 de juny

Societat, Política

Maria Oliver, regidora portaveu de la Crida per Granollers-CUP
Maria Oliver, regidora portaveu de la Crida per Granollers-CUP

La Crida per Granollers-CUP ha registrat un escrit de suggeriments de millora al Pla d’Igualtat aprovat inicialment pel ple municipal del 26 de juny per tal de "consolidar, millorar i establir mecanismes perquè el Pla d'Igualtat esdevingui una eina eficaç de disseny, aplicació i avaluació de polítiques municipals en clau de gènere".

Pel que fa a l'aspecte més tècnic, entre d’altres suggeriments, la CUP demana "una reflexió profunda sobre les causes que han suposat que no s’hagin assolit els resultats desitjats en el II Pla d’Igualtat, conseqüència de la no implementació d’accions o d'efectes inesperats de les accions previstes". Per això els cupaires reclamen que es defineixin i s’associïn metes amb terminis d’assoliment i períodes d’avaluació a cadascun dels objectius del Pla, així com que s’estableixin indicadors clars i mesurables.

Pel que fa a la participació proposen que en el desplegament del Pla l’Ajuntament treballi de forma continuada amb el teixit social de la ciutat, tot implicant dones i entitats en totes les fases, incorporant entre els agents implicats en la prevenció, detecció i abordatge de casos de violència masclista en dones joves el Consell de Joventut, el Consell d’Esports i el Consell Escolar Municipal, així com incorporant en la Comissió d’Igualtat de gènere als grups municipals, a col·lectius feministes autogestionats i a entitats que puguin col·laborar en el desplegament del Pla.

La CUP també proposa incorporar en el Pla mecanismes que garanteixin la implementació de la transversalitat de gènere en totes les polítiques municipals, partint de l’avaluació de l’impacte de gènere dels Pressupostos, de les Ordenances Fiscals i de tots els plans i projectes impulsats per l’Ajuntament. També proposem que s’incloguin en el Pla d’Igualtat accions en favor de la deconstrucció del gènere i de promoció de la igualtat de drets i oportunitats de lesbianes, gais, transsexuals/transgènere, bisexuals i intersexuals (LGTBI).

 

Edicions locals