L'OAC recollirà les instàncies per demanar subvencions d'afectats per la tempesta a Granollers

Els ajuts seran per a danys a habitatges que les assegurances no cobreixin o per a particulars que no en disposin

Societat

La Subdelegació del Govern a Barcelona i l'Ajuntament de Granollers s'han reunit aquest matí per concretar de quina manera s'han de canalitzar les peticions de subvencions pels danys causats per la tempesta que va afectar Granollers divendres passat. L'OAC de Granollers recollirà totes les instàncies de particulars i establiments afectats, sempre que les seves respectives assegurances no hagin cobert la totalitat dels danys i també per a aquells particulars que no disposin d'assegurança.

La Direcció General de Protecció Civil i Emergències del Ministeri de l'Interior gestiona unes subvencions a les unitats familiars i unes altres per a establiments per pal·liar danys materials als habitatges –ha de ser l'habitual del sol·licitant– i béns de primera necessitat o subsistència derivats d'aquesta situació d'emergència.

Els ajuts es poden demanar en cas de destrucció total de l’habitatge –un ajut en funció del cost econòmic valorat dels danys i fins a un màxim de 15.120 euros–; en cas de danys que afectin a l’estructura, referits només a les dependències destinades a la vida familiar, el 50% dels danys valorats i que no superin els 10.320 euros; i si els danys no afecten l’estructura, l’ajut pot arribar al 50% segons la valoració econòmica i fins a 5.160 euros. En el cas de destrucció o danys en utensilis domèstics de primera necessitat de l’habitatge habitual, es podrà cobrir el cost de reposició o reparació amb un màxim de 2.580 euros.

Els beneficiaris no hauran de tenir uns ingressos superiors a dues vegades i mitja l’IPREM més un 40%, en el cas d’unitats familiars d’un o dos membres; de l’IPREM més el 80% per a unitats de tres o quatre membres i de l’IPREM més el 120% en cas de més de quatre membres. L’IPREM és un índex de referència per a la concessió d’ajuts, subvencions i concessió del subsidi d’atur.

Cal presentar la sol·licitud com a màxim fins al 21 de setembre, inclòs. Tota la informació, inclosos els formularis per emplenar, es pot consultar a www.granollers.cat i als telèfons 93 842 66 10 (OAC) i 93 842 67 21 (Protecció civil de l'Ajuntament de Granollers).

Edicions locals