El Club Natació Granollers ha obert avui un procés participatiu per a reformar els Estatuts

Els socis i sòcies de l'entitat tenen temps de fer les propostes fins al 21 de setembre

Esports

El CNG pretèn adaptar els seus Estatuts a la normativa vigent
El CNG pretèn adaptar els seus Estatuts a la normativa vigent

Granollers

Amb la voluntat d’adaptar els Estatuts del Club Natació Granollers a la normativa vigent, avui 14 de setembre s’ha obert un procés participatiu a tots els socis i sòcies de ple dret de l’entitat amb l'objectiu que puguin fer arribar les propostes per a la reforma dels Estatuts.

Les propostes poden ser enviades a través d’un formulari online o ser presentades al Centre d’Atenció al Soci (han de contenir: nom i cognoms, número de soci, telèfon, correu electrònic i proposta de modificació) abans del 21 de setembre.

Un cop rebudes totes les propostes, aquestes seran estudiades per l’assessoria jurídica del club per tal de valorar la viabilitat legal de cada una d’elles abans de ser presentades al Consell Avaluador, constituït específicament per donar resposta a les propostes enviades pels socis i sòcies, i definir-ne l’esborrany.

El Consell, que es reunirà per aquest tema el 27 de setembre, està integrat per:

  • 2 Membres de la Junta Directiva
  • Soci/a més antic
  • Soci/a més antic major de 18 anys i menor de 20 anys
  • Soci/a més antic major de 21 anys i menor de 30 anys
  • Soci/a més antic major de 31 anys i menor de 40 anys
  • Soci/a més antic major de 41 anys i menor de 50 anys
  • Soci/a més antic major de 51 anys i menor de 60 anys
  • Assessora Jurídica del Club
  • Direcció General del CNG
  • Comunicació del CNG

L’esborrany dels Estatuts, que serà igualment estudiat jurídicament per l’assessoria legal del club, haurà de ser aprovat pel Consell Avaluador el 4 d’octubre per tal de ser exposar públicament, i de manera immediata, el dia següent de la seva aprovació. La proposta serà presentada en l'Assemblea General Extraordinària del 25 d’octubre per tal que l'aprovin els socis i sòcies. 

 

CALENDARI DEL PROCÉS PARTICIPATIU

Del 14 al 21 de setembre: període obert de propostes per a la reforma estatutària
27 de setembre: Reunió del Consell Avaluador per a donar resposta a les propostes rebudes
4 d’octubre: Aprovació de l’esborrany dels Estatuts per part del Consell Avaluador
5 d’octubre: Exposició pública dels Estatuts
25 d’octubre: Aprovació dels Estatuts en Assemblea General Extraordinària
 

Edicions locals