L'Ajuntament aprova el tancament del compte general de 2017 amb un increment d'ingressos

Les finances municipals palesen la sortida de la crisi i augmenta la recaptació per l'impost de vehicles i de construccions

Societat, Economia

L'Ajuntament aprova el tancament del compte general de 2017 amb un increment d'ingressos
L'Ajuntament aprova el tancament del compte general de 2017 amb un increment d'ingressos

El compte general de l'Ajuntament de Granollers corresponent a l’exercici 2017 –integrat també pels comptes del Patronat Museu Municipal, l'entitat pública empresarial Granollers Mercat, Granollers Promocions, Roca Umbert, Fàbrica de les Arts. i Granollers Escena– s'ha tancat amb un pressupost consolidat de prop de 95 milions d'euros, molt per sobre del pressupost aprovat inicialment de 79 milions.

El regidor d'Hisenda, Jordi Terrades, assegurava que l'increment ha estat finançat, en gran part, per l'aplicació de l'anterior romanent positiu de tresoreria i "per ingressos liquidats no previstos, en gairebé un milió d'euros, i l'increment de la recaptació de l'impost de béns immobles" –que suposa el 59% dels recursos propis–. A més, el regidor del govern apuntava que també s'han generat més ingressos per mitjà de plusvàlues i els impostos de circulació, d'activitats econòmiques i construccions, uns indicadors que, segons Terrades, evidencien "la millora de la situació econòmica que probablement es consolidarà aquest 2018".

Menys multes

En canvi, el responsable d'Economia i Hisenda del consistori ha explicat que hi ha hagut recaptacions menors de les previstes en el cas de la zona blava, la grua per retirada de vehicles i les multes de trànsit, "vull pensar que és perquè els conductors fan millor ús del vehicle", deia Terrades.

El 90% és despesa ordinària

L'augment d'ingressos de l'Ajuntament també ha comptat amb un augment de 815.000 euros no previstos de transferències de l'Estat, de manera que els tributs estatals han suposat un total de 15,1 milions d'euros, assegurava el socialista, qui feia notar que l'aportació del govern català no ha estat superior.

Amb tot plegat, Terrades explicava com el 90% d'aquest pressupost municipal serveix per a les despeses ordinàries, és a dir, les vinculades amb el funcionament municipal –el personal –que suposa més del 40% de la despesa–, la compra de béns i serveis i la càrrega financera–. Terrades indicava que els propers mesos el govern tornarà a proposar avançar amortitzacions de préstecs que ara estan fora de mercat, perquè "permet tenir més recursos i, si cal, generar un altre endeutament per a obres", i recordava que el 10% del pressupost és per a l'esforç inversor.

Reduir el deute

Terrades també destacava que l'Ajuntament "ha anat reduint el deute viu des de l'any 2011 i el 2018 també ho farà, per poder afrontar amb èxit les inversions futures", concloïa.
El compte general de 2017 es va aprovar dimarts al ple amb els vots a favor del PSC i Cs, i les abstencions de PDeCAT-DC, ERC-AG, Crida-CUP i PP.

Edicions locals