Sorea aporta 24.000 euro més al fons per a persones amb dificultats econòmiques

L'Ajuntament de Granollers i l'empresa d'abastament d'aigua signen un nou acord per a mesures socials

Societat

Les persones usuàries del servei municipal d’abastament d’aigua potable en situació econòmica precària, i que s’hagin adreçat als Serveis Socials de l’Ajuntament de Granollers podran acollir-se als ajuts i mesures socials associades al servei municipal de subministrament d’aigua que posen a la seva disposició l’Ajuntament de Granollers i Sorea. Aquest és l’acord signat per ambdues administracions avui, a càrrec del director de Sorea, Francesc Mayné i a l’alcalde de Granollers, Josep Mayoral.

Les dues administracions han acordat dotar novament el Fons de Solidaritat, que es va crear a l’any 2016 (amb una dotació de 16.000 euros) adreçat al col·lectiu de persones en risc d’exclusió social, amb l’objectiu de contribuir a pal·liar els efectes d’una situació econòmica precària, on tot sovint no es pot fer front al pagament dels subministraments bàsics.

Ara, amb aquest conveni Sorea SAU dotarà un nou Fons de Solidaritat per un import de 24.000 euros, destinat a la concessió d’ajuts a les persones amb greus dificultats econòmiques, facilitant l’accés al consum bàsic d’aigua potable al seu habitatge. El Fons de Solidaritat és un ajut que preveu l’exempció del pagament de determinades factures d’aigua pendents per a aquelles persones que estiguin en situació de precarietat i vulnerabilitat econòmica.

El treball coordinat entre l’Ajuntament de Granollers i Sorea permetrà l’intercanvi d’informació mitjançant llistats de clients amb deutes de pagament. Els serveis socials municipals revisaran els llistats aplicant criteris de precarietat i vulnerabilitat econòmica i proposarà candidats als quals se’ls podrà compensar el deute a càrrec del fons de solidaritat de Sorea.

Entre els criteris per a l’atorgament de l’ajut, l’Ajuntament i Sorea valoraran que el consum sigui responsable i adequat a les persones que conviuen a l’habitatge, tenint en compte com a referència el consum de 100 litres/persona i dia que determina la OMS, a més dels criteris ja mencionats de precarietat i vulnerabilitat econòmica d’acord a l’aplicació de la Llei 24/2015, que fa referència al ingressos ponderat de la unitat familiar o de convivència d’acord al límits de l’article 5.10 de la mencionada Llei.

Edicions locals