Granollers destina 125.000 euros a una actuació pilot de recuperació de la llera del Congost

L'actuació, adjudicada a Aprèn Serveis Ambientals, s'emmarca en el projecte Life Alnus amb finançament europeu

Societat

Un dels punts on es preveu reintroduir bosc de ribera a la llera del Congost
Un dels punts on es preveu reintroduir bosc de ribera a la llera del Congost | Ajuntament de Granollers

L'Ajuntament de Granollers ha adjudicat la realització d’un projecte demostratiu en el riu Congost en el marc del projecte europeu Life Alnus a l’empresa Aprèn Serveis Ambientals, SL, amb un pressupost de 124.555 euros. Es tracta d'una actuació pionera en la recuperació de les vernedes fluvials, que preveu intervenir en cinc trams diferents del Congost.

El contracte amb Aprèn Serveis Ambientals preveu desenvolupar en els propers mesos els treballs de recuperació de l'hàbitat fluvial, als quals es destinarà el gruix del pressupost –118.555 euros–, i inclou dos anys de treballs de conservació i manteniment –amb una partida de 6.000 euros; 3.000 a l'any–. En els treballs de recuperació de riberes és imprescindible efectuar un manteniment mínim de dos anys. Els dos principals objectius d’aquest manteniment són permetre l’establiment de la vegetació instaurada i controlar la proliferació de les espècies exòtiques invasores.

El Life Alnus té una durada de quatre anys –fins al juny de 2021– i es desenvolupa de manera experimental a Catalunya, per cercar una estratègia alternativa de conservació de les vernedes mediterrànies que permeti invertir la regressió i degradació d’aquest hàbitat de ribera, i crear un model exportable a la resta de l’arc biogeogràfic mediterrani.

A Granollers es preveu implementar quatre projectes demostratius en trams fortament alterats i que requereixen tècniques complexes. Es tracta de l'alliberament fluvial del riu, la millora de la connectivitat ecològica longitudinal, la recuperació de l'hàbitat de la verneda, i la consolidació i millora ecològica dels marges erosionats.

L'actuació adjudicada pretén restituir l'hàbitat dels trams urbans altament modificats amb mesures com la reintroducció posterior de l'hàbitat mitjançant plantacions forestals –es preveuen 16 bosquines amb arbres i arbustos autòctons, així com l'eliminació de la vegetació invasora–, i la correcció morfoestructural del calaix fluvial –actualment amb un traçat rectilini–, control del perfil i millora ecològica dels marges.

Així, es donarà més amplada a l’escullera d’aigües baixes (de manera que es desplaçarà uns 10 o 12 metres) tant a l’altura del parc de Lledoner com del parc Firal. També s'hi faran quatre travesses en el primer punt i tres en els segon, així com altra a Palou, a l'altura del gual d'Arquímedes.

A Palou també es reforçaran les plantacions existents a la base del talús amb una bosquina de verneda d’uns 30 metres de llarg i uns quatre d’ample. Per millorar la connectivitat, en els diversos punts s’eliminaran elements d’obra d’antigues canalitzacions transversals en desús, així com es consolidaran els marges erosionats

A l’entorn de la depuradora, a l’extrem sud del terme, es reconstruirà un tram de 170 metres de llargària d’un talús erosionat pel pas d’aigua per la base. Seguirà el model aplicat fa uns anys a l’entorn de Palou: es farà una estructura enterrada entre 2 i 2,5 metres amb blocs de pedra de més de 800 quilos que arribarà a una alçada d’1,5 o 2 metres. La funció d'aquesta escullera és donar protecció a la base del talús per a contenir l'avanç del front erosiu del meandre, donat que és una zona on el riu té tendència a erosionar. A continuació es col·locarà una escullera vegetada o viva amb blocs iguals o superiors de 800 quilos des de la base del talús fins a una alçada d'1,5 a 2 metres.

En col·laboració amb el Consorci Besòs Tordera, el Life Alnus també preveu intervenir al terme municipal de les Franqueses i Canovelles.

Edicions locals