El 94% dels granollerins tria la ciutat per fer les compres habituals

Només Barcelona supera Granollers en fidelitat al teixit comercial de la ciutat

Economia

Granollers té parades al carrer més de 200 dies a l'any  I  Foto: Gran Centre
Granollers té parades al carrer més de 200 dies a l'any I Foto: Gran Centre

Cada cinc anys, des de 2003, l’Ajuntament de Granollers encarrega un doble estudi sobre comerç basat en més de 1.000 enquestes a consumidors: un sobre els hàbits de compra i consum de persones residents a Granollers i un altre sobre l’atractivitat comercial de la ciutat per a persones de fora. A grans trets, els estudis destaquen que Granollers sap retenir la fuita de compra –només el 6% de granollerins compren fora de la ciutat– i que el 87% de visitants de la ciutat ho fan per la seva oferta comercial.

Pel que fa als hàbits de compra i consum dels granollerins, destaca que el 94% opten per fer les seves compres a la ciutat, especialment en productes d’alimentació, perfumeria i roba i calçat. Pel que fa a la fuita comercial global, del 6%, es detecta un increment de veïns que es desplacen a les Franqueses en detriment de Canovelles, que perd atractivitat comercial, així com a Barcelona i Sabadell, on hi ha més superfícies especialitzades.

Segons l’Ajuntament, la fidelització amb el comerç de la ciutat es constata amb una gran agenda de fires, el mercat del dijous i una bona oferta de botigues especialitzades i franquiciades, a més d’una bona xarxa de supermercats i de botigues tradicionals i especialitzades que permeten fer gairebé totes les compres a la ciutat. “Els veïns de Granollers juguem amb la samarreta de la ciutat a l’hora de comprar”, considera l’alcalde, Josep Mayoral. Altres dades són que el 53% dels compradors gasten més de 400 euros mensuals en alimentació –un 16% més que fa cinc anys–, i que la despesa mitjana en consum de productes no alimentaris ha crescut notablement els darrers cinc anys.

Els consumidors de Granollers puntuen l’oferta comercial de la ciutat amb una nota mitjana de 7,55, i valoren especialment els horaris, la professionalitat, la varietat i la qualitat del producte, així com els serveis complementaris a l’oferta comercial. De fet, la valoració de l’oferta comercial del conjunt de la comarca és un punt inferior, del 6,58, i segons destacaven l’alcalde i la regidora de Promoció Econòmica, Andrea Canelo, “només els veïns de Barcelona valoren amb millor nota l’oferta comercial de la seva ciutat”.

Pel que fa a alimentació, el 59% dels granollerins trien abastir-se als supermercats, 15 punts menys que fa 10 anys, quan arribava al 74%. El mercat municipal perd un 7% d’usuaris en només 5 anys, i en canvi creix el nombre de consumidors que aposten per adquirir aliments directament del pagès o el productor –un 2%–. Sobre això, el mercat del dissabte de la plaça de la Corona, actiu des de fa dos anys, és valorat positivament. “Granollers té parades al carrer 200 dies a l’any”, recorda l’alcalde.

D’altra banda, la botiga tradicional perd quota de mercat sobretot en drogueria i perfumeria, equipament de la llar, roba i calçat –amb un descens del 40%– i lleure, en tots els casos en favor de les superfícies especialitzades i del comerç electrònic. En conjunt, l’índex de vendes de les grans superfícies es redueixen molt per sobre de l’índex de vendes del comerç minorista, que pràcticament es manté respecte a cinc anys enrere.

Més compradors de fora

Pel que fa a l’atractivitat comercial de Granollers, és a dir, els compradors que vénen de fora de la ciutat –cinc de cada deu–, el 75% provenen dels municipis més propers, com les Franqueses i Canovelles, tot i que la xifra és un 10% inferior a la de fa cinc anys. Cada cop les procedències són més diverses, i entre les 580 enquestes fetes a peu de carrer a persones de fora de Granollers al novembre es van detectar 91 municipis diferents.

Segons l’estudi, els compradors de fora de la ciutat han passat del 30% el 2008 al 50% el 2018, i gairebé nou de cada deu visiten Granollers pel comerç, sobretot per les franquícies i botigues especialitzades. L’estudi també aprofundeix valora aspectes com la mobilitat: el 70% accedeixen a Granollers en vehicle privat, mentre que el 12% ho fa a peu des de municipis veïns, el 9% en tren i el 8% en autobús. La dificultat per trobar aparcament és la nota més negativa del comerç a la ciutat, ja que el 65% de visitants la suspenen en aquest aspecte, tot i que el 56% aparquen el vehicle al carrer en espais gratuïts i el 16% poden fer-ho en zona blava.

Finalment, pel que fa als productes més consumits pels compradors de fora, la roba i el calçat encapçalen el rànquing (57%), seguit de l’alimentació fresca (18%). Com en el cas dels granollerins, el pressupost de compra també ha augmentat els últims anys, tot i que la freqüència del desplaçament a la ciutat s’ha reduït i cada cop són més els compradors que visiten la ciutat de manera molt ocasional –del 18% al 32% en cinc anys–.

Edicions locals