El reglament de participació ciutadana regularà la convocatòria de consultes i referèndums

El consistori va aprovar dimarts inicialment el document que ordena la relació del veïnat i l'Ajuntament

Societat

Granollers

Aquest mandat el govern local es va marcar un itinerari, explicava l'alcalde Josep Mayoral, que s'iniciava el 2017 amb la constitució del Consell de Ciutat, "amb un primer encàrrec: treballar un reglament de participació ciutadana amb noves mirades i perspectives, i a partir dels inputs de la ciutadania". Així, el Consell de Ciutat constituïa una comissió d'estudi amb 18 persones que han formulat els criteris del nou document, al qual els serveis jurídics municipals han donat forma.

Dimarts, el regidor de Participació Ciutadana, Rudy Benza, presentava el document –que ha de regular els canals de relació entre ciutadania i consistori– al ple, que li va donar el vistiplau inicial amb el suport del PSC, PDeCAT-DC, Cs i PP, i l'abstenció d'ERC i CUP.

Segons Benza, el reglament pretén fomentar el coneixement de l’activitat pública, facilitar l’accés a la informació pública, i incentivar la participació ciutadana en la presa de decisions. Així, en un primer capítol s'indica que es combinaran diferents eines de participació i d'informació online amb canals presencials. De fet, el document –encara provisional– estableix que la ciutadania té dret a la transparència de l'activitat municipal i a accedir a la informació i documentació públiques, de manera que l'accés no estarà condicionat a la concurrència d'un interès personal.

Entre les eines de participació que s'hi expliciten hi ha la promoció de pressupostos participatius "de forma periòdica i sempre que sigui possible", així com es regulen els consells municipals sectorials i s'apunta que també es podran crear comissions i fòrums sectorials. De fet, Benza recordava que des de 1998 s'han creat comissions de seguiment d'obres, la darrera, al carrer Girona.

En l'apartat de fòrums ciutadans, el reglament va més enllà i determina que "qualsevol persona major d'edat, entitat o col·lectiu pot sol·licitar una sessió pública d'espai obert per debatre diferents temes proposats entre responsables municipals i la ciutadania".

Entre els mecanismes de participació, hi ha la iniciativa ciutadana que pot ser de diferents tipus: proposta d'acord, projecte de reglament, consulta popular sectorial no referendària i procés de participació ciutadana.  La iniciativa haurà de ser presentada per una comissió promotora formada per una organització o un mínim de tres persones, i caldrà ser acreditada amb un mínim de signatures (600 per impulsar un procés de participació ciutadana i 2.000 per a una consulta o proposta d'acord). El reglament també regula la convocatòria de referèndum, ja sigui iniciativa de l'Ajuntament o iniciativa popular, però que s'haurà d'acordar per majoria absoluta al ple municipal.

Ara, el reglament de participació ciutadana s'ha de sotmetre a 30 dies d'informació pública perquè s'hi puguin fer al·legacions si es creu convenient. Un cop resoltes, es podrà aprovar definitivament i, un cop publicat al Butlletí Oficial de la Província, entrarà en vigor.

"Ha faltat participació"

Per a ERC, que s'hi abstenia, "ha faltat més participació a la participació", deia el regidor Pau Llobet, que considerava que el reglament s'havia pogut "discutir poc" i s'ha perdut "l'oportunitat de trobar consensos". La portaveu de la CUP, Maria Oliver, també considerava que s'ha elaborat sense discutir-lo amb la ciutadania.

Edicions locals