En marxa un pla de gestió per millorar la qualitat ambiental del riu Congost

El document, impulsat pel Consorci Besòs Tordera, implica onze ajuntaments de la conca a treballar de manera coordinada

Societat

El riu Congost al seu pas per Granollers I Arxiu
El riu Congost al seu pas per Granollers I Arxiu

El Consorci Besòs Tordera va presentar divendres, Dia Mundial de l’Aigua, el Pla de Gestió Xarxa Natura 2000 del riu Congost, un pla d’acció detallat per preservar i millorar l’estat de conservació dels hàbitats i les espècies clau del Congost; potenciar la connectivitat ecològica i la mobilitat de la fauna al corredor aquàtic i les riberes; treballar per al reconeixement social dels valors naturals de l’espai i obtenir el coneixement suficient dels hàbitats o espècies en l’espai natural.

“Fa anys que estudiem el riu i la diagnosi ja està feta, sabem els espais que cal protegir; ara és el moment de fer gestió activa, de construir natura i infraestructures verdes al voltant del riu”, deia Ferran Miralles, director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural de la Generalitat.

Entre els elements claus de gestió al conjunt del riu hi ha els hàbitats d’interès, com els herbassars fluvials, el bosc de ribera, els alzinars i els espais amb vegetació submersa, així com un seguit d’espècies pròpies del riu, com la tortuga de rierol, la llúdriga, aus aquàtiques, el barb de muntanya i l’anguila entre d’altres.

El pla recull les zones d’interès i els punts crítics de cada tram del riu i marca les intervencions locals a realitzar-hi tenint en compte tots els condicionants tècnics, físics o econòmics que influeixen en la recuperació o millora del riu.

L’espai de la Xarxa Natura 2000 del Congost ocupa un total de 358 hectàrees de la Garriga a Sant Fost de Campsentelles, de les quals el 38,1% són de les Franqueses i el 18,5% de Granollers. A nivell general, el pla preveu propostes per millorar la qualitat de l’aigua, ordenar les zones d’hort, restaurar el medi natural i aplicar directrius de gestió dels parcs urbans i passejos a la llera del riu.

Actuacions a les Franqueses

Més en detall, les propostes d’actuació a les Franqueses passen, sobretot, per eradicar i controlar les espècies exòtiques invasores, com canyes i crancs americans, i restaurar l’hàbitat natural en alguns trams del riu.

Concretament, es proposa potenciar el manteniment d’espais oberts a la pollancreda de Santa Digna i a la desembocadura del torrent i l'alzinar de Can Rovira de Villar; restaurar l'hàbitat i fer seguiment i estudi de les espècies de fauna al parc del Falgar i revisar la delimitació de l’espai Xarxa Natura 2000 en espais com el torrent de Santa Margarida i l’espai obert de Can Palau.

També es proposa recuperar els verns a la Verneda –aquesta actuació ja es du a terme mitjançant el programa Life Alnus–; planificar urbanísticament i reordenar els usos inadequats de sòl a la desembocadura de la riera Carbonell –actualment hi ha una zona d’horts–; senyalitzar els valors de l’espai natural i millorar la connectivitat social i ecològica de les Franqueses amb Canovelles mitjançant un gual.

El tram de Canovelles, punt crític

El tram de Canovelles del riu és considerat un punt crític, bàsicament per l’impacte que el mercat ambulant dels diumenges té sobre la conservació d’hàbitats i espècies naturals. “Calen més serveis higiènics al mercat i més sensibilització per reduir el volum de deixalles del mercat”, deia Núria Asensio, consultora de l’empresa La Vola, que ha elaborat el pla de gestió.   

Intervencions a Granollers

Ja en terme de Granollers, es proposa eradicar i controlar les espècies de fauna i flora exòtiques invasores en tot el tram del riu, així com vincular d'una manera més clara el parc del Lledoner amb el Congost, substituint el mur vertical actual per talussos més integrats a la natura, i fer el manteniment de jardineria del parc amb els criteris propis de la Xarxa Natura 2000.

Més enllà del tram urbà, a l’entorn de Palou i Can Cabanyes, el pla de gestió proposa prohibir la pesca, millorar les rampes de peixos als guals i eliminar les rescloses que actualment no permeten la connectivitat ecològica d’espècies animals que remunten el riu.

Finalment, el pla de gestió preveu integrar a la Xarxa Natura 2000 l’entorn i la bassa de Can Català, intervenir en usos inadequats del sòl –ara hi ha un desballestador de ferralla a l'entorn de Can Català–, restaurar els hàbitats naturals i potenciar el manteniment d’espais oberts a la pollancreda de l'abocador entre d’altres.

D'altra banda, el pla de gestió també recomana als municipis un seguit de regulacions relacionades amb l'entorn natural del riu. Entre d'altres, prohibir la caça i l'accés motoritzat a l'espai protegit, prohibir la pesca en zones amb dispositius de pas de peixos, regular la falconeria i establir que els gossos vagin lligats per evitar molèsties a la fauna de l'espai protegit.

Edicions locals