Controls gratuïts de qualitat de l'aigua de l'aixeta a edificis d'abans de 1980

L'Ajuntament de Granollers durà a terme la campanya fins al setembre

Societat

L’Ajuntament de Granollers ofereix controls de la qualitat de l’aigua de l’aixeta. Els controls són gratuïts i es prestaran als veïns i veïnes que ho sol·licitin i que visquin en edificis construïts abans del 1980. La campanya es durà a terme de maig a setembre de 2019.

Els consistoris són els responsables de realitzar controls de qualitat de l’aigua en els punts finals; les aixetes. A Granollers el Servei de Salut Pública, a través del Laboratori Municipal, s'encarrega de la recollida i l'anàlisi d'aquestes mostres. A més d'analitzar l'aigua dels edificis públics –centres administratius, educatius, esportius, fonts públiques i llocs d'alta concurrència– l'Ajuntament estén el control als edificis particulars construïts abans del 1980 que ho sol·licitin. En aquests edificis s'ha de prestar una especial atenció a les instal·lacions interiors si estan fetes d'un material que es pot alliberar a l'aigua, cosa que pot arribar a representar un risc per a la salut.

Els paràmetres que s'analitzen són els que marca el Reial decret 140/2003: color, sabor, olor, clor residual lliure, conductivitat, pH, terbolesa, amoni, coure, crom, ferro, níquel, plom, bacteris coliforms i Escherichia coli.

Per demanar una anàlisi, heu d'emplenar el formulari que trobareu penjat al web municipal i lliurar-lo personalment a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC), al carrer de Sant Josep, 7, o fer el tràmit a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament.

El Servei de Salut Pública es posarà en contacte amb la persona que ha fet la petició per concretar quan es realitzarà la recollida de la mostra. Un tècnic, degudament identificat, es traslladarà al domicili per prendre-la i, una vegada analitzada, es farà arribar l'informe de resultats.

Així mateix, s’acceptaran peticions que no s’ajustin als requisits indicats si es justifica la necessitat de fer l’anàlisi per sospita de risc associat a l’aigua, després que el servei de Salut Pública ho valori.

Aquesta campanya no està associada a la venda o a la promoció de cap producte per al tractament de l'aigua ni es fa amb la participació ni col·laboració de cap empresa.

Responsabilitat de la qualitat

L'aigua que es distribueix a través de la xarxa pública d'abastament té garantida la qualitat fins el punt de l'escomesa dels edificis. En el cas de Granollers, Sorea és la responsable fins al punt de lliurament. A partir d'aquí, la responsabilitat de la instal·lació interior recau en la propietat de l'edifici o en el titular de les activitats públiques i comercials. En aquesta xarxa interna hi pot haver diferents factors que poden alterar la qualitat, com ara l'existència de dipòsits o el material d'algunes canonades (per exemple, plom). Els ajuntaments són els responsables de realitzar controls de qualitat de l’aigua en els punts finals, les aixetes.

Edicions locals