La Mútua manté la facturació i aspira a consolidar el Cemav

L'entitat va registrar l'any passat un benefici net de 440.000 euros, un 27% menys que el 2017

Economia

Poques desenes de socis van participar en l'assemblea anual de La Mútua
Poques desenes de socis van participar en l'assemblea anual de La Mútua

La Mútua de Granollers va celebrar dijous la seva assemblea anual de socis en què es va donar compte de la situació econòmica i financera de l’entitat, es va fer balanç de l’exercici 2018 i es van marcar els reptes de futur, centrats en “assegurar la viabilitat de les dues línies d’activitat de l’entitat, l’assistencial i l’asseguradora, i fer-ne sostenible el model”, explicava el director general de l’entitat, Josep Rius.

A grans trets, La Mútua va tancar l’any amb el mateix nombre d’associats que l’any anterior i una facturació de 19,3 milions d’euros, un 2,3% més que l’exercici anterior. No obstant això, el resultat positiu net va ser de 440.278 euros, un 27% inferior al del 2017, motivat pel descens de l’activitat de l’entitat, l’augment de la sinistralitat i l'esforç inversor de l'últim any. En ingressos, en canvi, destaca un augment del 2% en les primes dels socis –fins als 11,2 milions– per l'aplicació de noves tarifes, la reducció de descomptes comercials i el moviment d’altes i baixes d’assegurats.

Pel que fa a l’àmbit assegurador, es consolidava el nou model tarifari de La Mútua Familiar –el 77,9% de la facturació de l’entitat–. També es registraven un 2,2% menys d’altes que l’any anterior, concretament 1.435, i entre les activitats que més van augmentar hi havia les visites a domicili en l’àmbit ambulatori, la cirurgia i els actes terapèutics. També els serveis de rehabilitació i les assistències en viatge.

En activitat assistencial van augmentar l’activitat quirúrgica amb ingrés, les estades hospitalàries i les proves diagnòstiques. Amb tot, aquesta línia d’activitat va tenir un any més resultats negatius, compensats pel superàvit de l’àmbit assegurador. De cara als pròxims anys, les dues activitats hauran d’operar en dues societats separades, de manera que La Mútua treballarà perquè els dos àmbits siguin viables de manera independent.  

Urgències renovades

Durant l’assemblea també es van destacar les inversions de l’últim exercici: 500.000 euros per a la reforma del servei d’urgències –que ha suposat, entre d’altres, la creació de 5 boxs per atendre els pacients, 3 habitacions d’hospital de dia, noves sales d’espera i de recepció, espais per als professionals i una nova rampa d’accés– i 135.000 euros per a l’àrea d’hospitalització i diagnòstic.

Finalment, pel que fa al pressupost del 2019, els responsables de La Mútua asseguren que “ens situa al mateix nivell que el 2018, amb els mateixos beneficis”, estimats en uns 450.000 euros, i es proposen donar continuïtat a l’activitat dels últims anys, "consolidant l’obra social i millorant les infraestructures i els serveis assistencials", especialment els que presta el Cemav.

Edicions locals