Un jutjat de Granollers arxiva una execució hipotecària amb l'habitatge ja subhastat

El jutjat considera que la clàusula de venciment anticipat era abusiva

Societat

Un jutjat de Granollers arxiva una execució hipotecària amb l'habitatge ja subhastat
Un jutjat de Granollers arxiva una execució hipotecària amb l'habitatge ja subhastat

El Jutjat de Primera Instància número 6 de Granollers ha arxivat un procediment d’execució hipotecària per abusivitat de la clàusula de venciment anticipat en el cas d'una família que havia perdut l'habitatge i que ja s'havia adjudicat en un procediment de subhasta.

El Jutjat invoca la doctrina del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) per recordar que és potestat dels tribunals nacionals avaluar si la hipoteca executada conté clàusules abusives i que aquest control es pot exercir en qualsevol moment del procés d’execució, fins i tot en cas que hi hagi una sentència ferma, a condició que la clàusula en qüestió no hagi estat objecte prèviament de revisió judicial.

Segons el TJUE, és responsabilitat i obligació dels tribunals vetllar pels drets dels consumidors de productes bancaris enfront dels efectes nocius i perjudicials de les clàusules abusives que pugui contenir una hipoteca.

En el cas de Granollers, l'habitatge familiar ja havia estat subhastat arran d'una execució hipotecària i atorgat a una entitat bancària, en aquest cas el BBVA. A criteri del tribunal, la clàusula de venciment anticipat del préstec hipotecari que permetia a l'entitat executar la hipoteca davant qualsevol impagament, inclosa la demora d’una única quota, ha de ser considerada abusiva.

"Sembla evident que una clàusula de venciment anticipat que permet la resolució amb l’incompliment d’un sol termini ha de ser reputada com a abusiva", assenyala l'auto del jutjat granollerí.

Comprovar l'abusivitat de les clàusules

Núria Vilarnau, advocada de Col·lectiu Ronda que ha representat la família afectada, considera que la sentència és especialment important perquè "demostra que en qualsevol moment del procés d’execució hipotecària es poden revisar les clàusules del préstec hipotecari que puguin ser abusives i no hagin estat prèviament revisades per cap jutjat".

Això és molt habitual, per exemple, en la clàusula de venciment anticipat, tal com ha estat aquest cas. Fins fa uns anys, aquesta clàusula no es considerava habitualment abusiva i, per tant, quan el banc iniciava el procediment d'execució de la hipoteca per un impagament no acostumava a al·legar-se l'abusivitat de la clàusula. Ara, però, la doctrina del TJUE estima l’abusivitat de la clàusula quan permet l’execució amb un únic impagament.

Segons l'advocada, "és important que les persones afectades per un procés d’execució comprovin si en el seu procediment judicial s’ha revisat l'abusivitat de la clàusula de venciment anticipat, ja que és probable que no sigui així i que hi hagi la probabilitat d’oposar-se a l’execució instant la revisió judicial".

Segons la nova norma en vigor, els bancs només poden aplicar la clàusula de venciment anticipat de la hipoteca per instar un procés d'execució hipotecària i desnonament després d’acreditar que el volum de l'impagament és, tal com diu el TJUE, d'una entitat suficient i prou gravetat respecte a la quantitat total del préstec hipotecari, no només d'una quota impagada.

Edicions locals