La renda mitjana al centre duplica la dels barris Congost i Can Mònic

Una eina publicada per l'Institut Nacional d'Estadística posa de manifest les desigualtats entre veïnats

Economia

La renda mitjana al centre duplica la dels barris Congost i Can Mònic
La renda mitjana al centre duplica la dels barris Congost i Can Mònic

L'Institut Nacional d’Estadística (INE) ha publicat aquest setembre un nou servei de dades, anomenat Atles de Distribució de la renda de les Llars, que ofereix les xifres de renda a escala municipal i inframunicipal a partir de dades de l'Agència Tributària.

El sistema desagrega les dades segons municipi, districte i mesa electoral, cosa que permet conèixer la renda mitjana per barris o veïnats. El càlcul és el resultat d’unir les dades del cens amb la informació de l’Agència Tributària.

Segons les dades Granollers, amb 60.695 habitants l’any 2016, les rendes mitjanes disponibles per habitant oscil·laven entre els 8.096 euros i els 16.430 segons el barri, de manera que els carrers més rics doblaven la renda anual de les zones amb menys ingressos.

Aquesta desigualtat també existeix a les Franqueses, on, amb 19.584 habitants l'any 2016, registrava rendes mitjanes entre els 8.618 i els 15.584 segons el veïnat.

Per barris i veïnats, destaquen, de Granollers, la zona centre (entre els carrers Santa Anna, Sant Jaume i Prat de la Riba), amb 16.430 euros per habitant, així com els carrers compresos entre Francesc Ribas i Josep Umbert, amb 15.867 euros, i entre València, Ponent, Joan Prim i Santa Anna, amb 15.779. També per sobre dels 15.000 hi ha l'eix del carrer Girona i el barri de la Font Verda, seguits de l'eix de Joan Prim (14.292), Tres Torres (14.609) i l'entorn de l'estació de Granollers Centre, amb 13.610.

En canvi, les zones amb rendes més baixes de la ciutat són el barri Congost (8.096), Can Mònic (9.103) i Sant Miquel, que oscil·la entre 9.597 i 11.881 segons la zona. Segueixen Can Gili i la Terra Alta (10.024), Ponent (10.218), Can Bassa (10.535), Palou (10.647), l'Hostal (11.855), Lledoner (12.206) i l'eix del passeig de la Muntanya (12.553).

Rendes a les Franqueses

Pel que fa a les Franqueses, la renda mitjana de Marata, Llerona i Corró d'Amunt és la més alta del municipi (15.584 euros per habitant), mentre que les més baixes es concentren a Bellavista. Al centre i sud del barri la renda mitjana oscil·la entre els 8.618 i els 8.830 euros, mentre que a la zona nord, de més nova construcció, augmenta fins als 11.236.

A Corró d'Avall també es distingeixen diverses zones, totes entre els 12.652 de la zona sud –entre el carrer de la Serra i la carretera de Cànoves– i els 14.093 de la zona oest i nord, que inclou Can Calet i l'entorn del passeig Tagamanent.

Edicions locals