Els ERTO per força major arriben a 4.045 al Vallès Oriental

Segons les dades del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de 14 d'abril

Economia

Els ERTO per força major arriben a 4.045 al Vallès Oriental
Els ERTO per força major arriben a 4.045 al Vallès Oriental

Fins al 14 d’abril al Vallès Oriental s’havien registrat 4.045 ERTO per força major –atribuïbles a la crisi del de la Covid-19– amb una afectació per a 26.136 persones. Això representa el 4,7% dels ERTO per força major registrats a Catalunya i el 4,5% dels treballadors.

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya està publicant de manera periòdica les dades d’expedients de regulació temporal de l’ocupació i de les persones treballadores afectades a escala catalana i també a escala comarcal.

En total al Vallès Oriental s’han presentat 4.306 expedients de regulació temporal d’ocupació des de l’inici de la crisi, que afecten a un total de 31.583 treballadors. D’aquests ERTO, el 93,9% han estat declarats de força major.

Les comarques més afectades en números absoluts són el Barcelonès, el Vallès Occidental, el Baix Llobregat, el Maresme i el Vallès Oriental, per aquest ordre.

Edicions locals