Les reclamacions a l’Oficina Comarcal de Consum es tripliquen a l'abril

La majoria fan referència al transport aeri, viatges, centres docents i centres esportius

Economia

Les reclamacions a l’Oficina Comarcal de Consum es tripliquen a l'abril
Les reclamacions a l’Oficina Comarcal de Consum es tripliquen a l'abril

L’Oficina Comarcal de Consum ha multiplicat per tres el nombre de reclamacions rebudes durant el mes d'abril. De les 33 que va atendre l'any l'any passat enguany han estat 90, la meitat de les quals estan relacionades amb el coronavirus. Actualment hi ha 144 reclamacions en curs, i pràcticament la meitat estan relacionades amb viatges (48%), seguides del transport aeri (30%) i els centres esportius (18%).

Pel que fa a les consultes, des de l’inici de l’estat d’alarma s'han atès 128 consultes, un 47% que en el mateix període de l'any anterior (81 consultes). D'aquestes, el 80% estan relacionades amb el coronavirus, i els temes que més destaquen són el transport aeri (58%), viatges (34%), centres docents (16%) i centres esportius (10%).

Les consultes tracten bàsicament sobre els drets dels consumidors i com presentar una reclamació, ja que els consumidors es troben sovint amb dificultats per posar-se en contacte amb les empreses i per arribar a un acord per solucionar els problemes que tenen. D'altra banda, durant l'abril només hi ha hagut una consulta sobre telefonia i cap sobre subministraments bàsics, que eren les consultes més nombroses abans del coronavirus.

Segons assegura l'Oficina Comarcal de Consum, les empreses intenten oferir ajornament del servei, vals o descomptes, però els consumidors volen la devolució dels diners pagats, ja que temen la possibilitat que les empreses ja no estiguin obertes després del confinament.

L’Oficina Comarcal de Consum, tot i estar tancada físicament, presta servei telemàtic i telefònic durant el confinament per atendre consultes i reclamacions relacionades amb el consum.

Edicions locals