El Consorci del Besòs estudia la presència de Sars-CoV-2 en aigües residuals

L'estudi de les estacions depuradores i les xarxes de clavegueram és útil per al control epidemiològic

Societat

Les instal·lacions de l'EDAR de Granollers
Les instal·lacions de l'EDAR de Granollers | Consorci Besòs Tordera

El Consorci Besòs Tordera i FACSA –l'empresa adjudicatària de l'Estació Depuradora d'Aigües Residuals (EDAR) de Granollers– estan estudiant la presència del coronavirus Sars-CoV-2 en aigües residuals des de l'abril. Les EDAR i les xarxes de clavegueram permeten el seguiment a escala poblacional centralitzat dels assentaments urbans, i és un complement de gran utilitat en el seguiment i control epidemiològic de la present pandèmia i la detecció primerenca de futurs rebrots.

El Consorci Besòs Tordera col·labora amb FACSA en el projecte de detecció del coronavirus amb l’objectiu d'aconseguir una eina informativa de suport. L’estudi s’està portant a terme al sistema de sanejament Granollers, entre d’altres, que tracta les aigües dels municipis de Canovelles, les Franqueses del Vallès i Granollers, mitjançant la tècnica de detecció PCR. Els diferents punts de mostreig dins de la mateixa depuradora així com la comparació de resultats entre les diferents depuradores que participen en l'estudi, permetrà conèixer el comportament de les restes de material genètic al llarg del tractament de l’aigua residual, així com relacionar els resultats amb el procés de desescalada.

L’estudi ha intentat des del seu començament que la detecció de la presència de material genètic del virus en aigües residuals tingués com a eix principal l’obtenció de dades, que juntament amb altre tipus d’informació (poblacional, epidemiològica...) permetin anticipar la detecció de possibles reinfeccions de la població per COVID-19. Així doncs, una de les finalitats és la de treballar en l’elaboració d’una eina de detecció primerenca que pot ser molt útil per detectar rebrots d’infecció del SARS-CoV-2.

En aquest sentit, en fases posteriors del projecte es preveu col·laborar amb altres administracions públiques amb la finalitat d’obtenir una base de dades d’afecció de la població. D’aquesta manera s’espera trobar les variables demogràfiques i ambientals que puguin estar relacionades amb la presència del virus en aigües residuals. Aquesta eina pretén ajudar a conèixer de manera indirecta el grau d’influència de la pandèmia en la població, independentment de la manifestació o no de símptomes.

Edicions locals